Selvitetty tapaus: Ammattitauti yritettiin tulkita ikääntymisen aiheuttamaksi

Työntekijän kuulo oli huonontunut työpaikan melun takia. Vakuutusyhtiön mielestä kuulonalenema ei ollut ammattitauti, vaan se johtui ikääntymisestä.

Elintarvikealan yrityksessä 35 vuotta työskennellyt työntekijä otti yhteyttä SEL:n sosiaalisihteeri Kai Laaksoseen pari vuotta sitten. Hänen kuulonsa oli heikentynyt ja hän oli hakenut vakuutusyhtiöltä korvauksia kuulonalenemasta ammattitautina, mutta vakuutusyhtiö oli hylännyt hakemuksen. Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä ei ollut ammattitauti, vaan ikään liittyvä normaali kuulonalenema. Työntekijä keskusteli asiasta työpaikkansa työsuojeluvaltuutetun kanssa, joka kehotti häntä olemaan yhteydessä liiton asiantuntijaan.

Laaksonen pyysi työntekijältä vakuutusyhtiön päätöksen, lääkärintodistuksen ja kuulotutkimusten tulokset, jotka kertoivat, millaisesta meluvammasta on kyse ja millä perusteella vakuutusyhtiö oli hylännyt ammattitautihakemuksen.

Lääkärintodistuksessa todettiin, että työntekijällä oli ollut jonkinlaista kuulonalenemaa jo aiemmin. Laaksosen käydessä asiakirjoja tarkemmin läpi, hän huomasi, että jo 20 vuotta sitten työntekijällä oli todettu kuulonalenemaa. Viimeisimmässä, noin viisi vuotta sitten tehdyssä tutkimuksessa kuulonalenema oli edelleen pahentunut. Molemmista kuulonalenemista oli tehty ilmoitus vakuutusyhtiölle.

– Työntekijän kuuloa on seurattava säännöllisesti, jos työpaikan melutaso on kova tai aiemmissa tutkimuksissa on havaittu alkavaa kuulonalenemaa, Laaksonen muistuttaa.


Neuvottelut eivät auttaneet

Työntekijältä saadun valtakirjan avulla Laaksonen neuvotteli vakuutusyhtiön kanssa. Neuvotteluissa selvisi, että vakuutusyhtiö oli myöntänyt ammattitaudin mahdollisuuden sekä 20 vuotta sitten, että viisi vuotta ennen uusinta, hylkäävää päätöstä. Koska kuulonalenema oli vielä tuolloin lievä, työntekijä ei saanut vakuutusyhtiöltä korvauksia ammattitaudista.

Työntekijän käytyä kuulotutkimuksessa pari vuotta myöhemmin kuulonalenema oli pahentunut ja meluvamma täytti korvattavuuden kriteerit. Yllättäen vakuutusyhtiö oli vaihtanut kantansa täysin ja perusteli kyseessä olevan iästä johtuva kuulonalenema.

Laaksonen keskusteli vakuutusyhtiön kanssa ja yritti saada heidät huomaamaan epäjohdonmukaisuutensa asiassa. Vakuutusyhtiö pysyi kuitenkin kannassaan.

Työhöntulotarkastuksessa työntekijän kuulo oli ollut hyvä. Noin 15 vuoden työuran jälkeen kuulonalenema oli alkanut näkymään ensimmäisen kerran pahentuen jokaisella tutkimuskerralla. Työntekijän aloittaessa yrityksessä siellä käsiteltiin lasipurkkeja, jotka pitivät kovaa meteliä linjastoissa, eikä siihen aikaan ollut käytössä asianmukaisia kuulosuojaimia. Työntekijällä ei ollut esimerkiksi harrastuksia, jotka olisivat selittäneet kuulonalenemaa, joten työ vaikutti todennäköiseltä kuulonaleneman aiheuttajalta.


Valituksen kautta korvauksiin

Keskusteltuaan työntekijän kanssa, Laaksonen laati vakuutusyhtiön päätöksestä valituksen tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle, joka käsittelee työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännön sekä muun lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvat valitukset. Valituksen käsittely kesti noin vuoden. Valitus meni läpi ja vakuutusyhtiö maksoi työntekijälle vaaditut korvaukset päätöksen mukaisesti.

Työntekijä oli aiemmin pyytänyt apua asian hoitamiseen myös työnantajaltaan, mutta työnantaja oli todennut, että kyseessä on työntekijän ja vakuutusyhtiön välinen asia, johon se ei tule puuttumaan.

– Työnantajan näkemykseen voi liittyä myös se, että vakuutusyhtiön kielteinen päätös ammattitaudista ikään kuin vapauttaa työnantajan velvollisuudesta parantaa työskentelyolosuhteita ja päästää myös korvausvelvollisuudesta. Näin ollen työnantajan ei tarvitse parantaa olosuhteita melun osalta tai maksaa korvauksia siitä, että työpaikalla on mahdollisesti ollut huonot kuulosuojaimet tai että työpaikan melutason laskemiseksi ei ole haettu teknisiä ratkaisuja, Laaksonen toteaa.

Työnantajan saatua tiedon päätöksestä, työpaikalla parannettiin työntekijöiden henkilökohtaisia suojaimia sekä koteloitiin tuotantotilassa olevia eniten melua aiheuttavia koneita ja linjoja.

Ammattitaudin osoittaminen voi olla haastavaa. Jos työntekijä saa selkeistä perusteista huolimatta vakuutusyhtiöltä hylkäävän päätöksen ammattitaudista, kannattaa aina olla yhteydessä liittoon, jotta asia voidaan käydä läpi ja varmistaa, että työntekijän oikeudet toteutuvat.


Teksti: Taru Salovaara, kuva: Maria Björklund

Selvitetty tapaus kertoo elintarvikealan työpaikkojen ongelmatilanteista, joita liitto on auttanut ratkaisemaan. Tämä selvitetty tapaus on julkaistu ensimmäisen kerran 14.10.2022 Elintakeessa 6/2022.