SEL:n liittovaltuusto: Työnantajien kitsas palkankorotuslinja vaarantaa kotimaisen kysynnän

SEL haluaa työntekijöille riittävät palkankorotukset, jotta kotimainen kysyntä ei hiivu kovan inflaation syötyä ostovoimaa.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL:n tavoitteena on saada parhaillaan käynnissä olevissa työehtosopimusneuvotteluissa kunnon palkankorotukset elintarvikealan työntekijöille, joiden palkan ostovoimaa kiihtynyt elinkustannusten ja hintojen nousu on syönyt.

Työnantajapuolen tiukka linja ja koordinointi eri alojen työehtosopimusneuvotteluissa jumiuttaa neuvottelutilanteen ja pakottaa työntekijäliitot käyttämään työtaistelutoimia neuvotteluiden edistämiseksi.

Työnantajien kitsas palkankorotuslinja vaarantaa suomalaisten palkansaajien ostovoiman ja kotimaisen kysynnän. Kun työnantajat viivyttävät riittävistä palkankorotuksista sopimista, on vaarana, että yritykset aiheuttavat omalla toiminnallaan tuotteidensa ja palveluidensa kysynnän laskua, mikä voi johtaa taantumaan.

SEL on mukana SAK:laisten ammattiliittojen yhteisrintamassa varmistamassa, että palkansaajat saavat riittävät palkankorotukset, koska korkea inflaatio on heikentänyt merkittävästi palkansaajien ostovoimaa. Viimeksi ostovoima on pudonnut Suomessa näin paljon 1970-luvulla.

Tilastokeskuksen mukaan palkansaajien reaaliansiot laskivat 5,7 % vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä. Keskimäärin palkansaajien nimellisansiot nousivat viime vuonna 2,4 % prosenttia ja reaaliansiot laskivat 4,4 %.

Valtiovalta voisi helpottaa jumiutunutta tilannetta työmarkkinoilla palauttamalla kilpailukykysopimuksessa työntekijöiden maksettavaksi siirretyt sosiaaliturvamaksut takaisin työnantajien vastuulle. Tämä vahvistaisi palkansaajien ostovoimaa noin kahdella prosentilla.

SEL:n ja Elintarviketeollisuusliitto ETL:n väliset viisi elintarvikealan työntekijöiden työehtosopimusta ovat voimassa 12.2.2023 asti. Elintarvikealan työntekijöiden yleissitovien työehtosopimusten piirissä on reilut 25 000 työntekijää.

SEL:n liittovaltuusto oli koolla tänään Helsingissä ylimääräisessä kokouksessa käsittelemässä tes-neuvottelutilannetta.