SEL:n liittovaltuusto: Liittojen yhteistyö tarpeen tolkullisten työehtosopimusten aikaansaamiseksi

Ammattiliittojen yhteistyötä tarvitaan, jotta saamme poikkeuksellisissa oloissa tolkulliset työehtosopimukset ja palkankorotukset, vaikka työnantajat olisivat haluttomia neuvottelemaan.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL on valmiina SAK:laisten ammattiliittojen yhteistyöhön, jotta kaikille aloille saadaan sovittua tolkulliset työehtosopimukset ja palkankorotukset tänä poikkeuksellisena kriisiaikana, jolloin Euroopassa soditaan, energian hinta on korkea ja inflaatio laukkaa.

Nyt mitataan työnantajapuolen kriisitietoisuutta. Jos työnantajien ideologiset pyrkimykset heikentää työntekijöiden työehtoja ajavat työehtosopimusneuvottelut työtaisteluihin, on perusteltua kysyä, onko työnantajien tilannekuva ajan tasalla?

On myös turha valittaa työvoimapulaa ja samaan aikaan pyrkiä heikentämään työntekijöiden palkkoja ja muita työehtoja. Työvoimapulaan auttaa työehtojen parantaminen.

Vaikka Elinkeinoelämän keskusliitto EK on päättänyt, ettei se enää neuvottele, on selvää, että työnantajapuolella koordinoidaan nyt tiukemmin kuin koskaan eri alojen työnantajaliittojen tavoitteita ja toimintaa työehtosopimusneuvotteluissa. Tämän takia myös työntekijäpuolella on tehtävä yhteistyötä niillä aloilla, joilla neuvotellaan uusista työehtosopimuksista samaan aikaan.

SEL on valmiina elintarvikealan työntekijöiden työehtosopimusneuvotteluihin, jotka alkavat tammikuussa. Puolustamme työehtojamme ja lähdemme neuvotteluihin hakemaan riittäviä palkankorotuksia, joilla turvataan elintarvikealan työntekijöiden ostovoimaa. Venäjän hyökkäyssodan ja koronapandemian seurauksena hinnat ovat tänä vuonna nousseet selvästi totuttua enemmän, mikä näkyy pieni- ja keskituloisten talouden kiristymisessä.

Lokakuussa inflaatio oli Suomessa 8,3 prosenttia. Tätä on kompensoitava palkankorotuksilla ja palauttamalla kilpailukykysopimuksessa työntekijöiden maksettavaksi siirretyt sosiaaliturvamaksut takaisin työnantajien vastuulle.

SEL:n liittovaltuusto päätti tänään SEL:n esityksistä elintarvikealan työntekijöiden työehtosopimusten parantamiseksi. SEL:n tavoitteet julkaistaan tammikuussa, kun tes-neuvottelut alkavat työnantajaliiton kanssa. Elintarvikealan työntekijöiden nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2023 asti.


Kuva: Jarno Mela/Lehtikuva