SEL:n liittovaltuusto: Ammatillisen koulutuksen reformi ei saa heikentää opetuksen ja osaamisen tasoa

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL on huolissaan ammatillisen koulutuksen reformin vaikutuksista. Vaarana on, että toisen asteen ammatillisten opiskelijoiden koulutuksen laatu ja laajuus heikkenee sekä osaaminen ja jatko-opintomahdollisuudet kärsivät. Tämä uhkaa romuttaa Suomen tärkeimmän pääoman ja suurimman kilpailuvaltin: ammattitaitoisen, osaavan ja koulutetun työvoiman.

SEL edellyttää, että ammatillisen koulutuksen uudistaminen toteutetaan niin, että opiskelijat saavat laadukasta opetusta ja että heidän osaamistaan ohjaavat ja arvioivat ammattitaitoiset henkilöt. On myös varmistettava, että ammatillisen tutkinnon suorittaneilla nuorilla ja aikuisilla on jatkossakin mahdollisuus hakeutua jatko-opiskelemaan korkeakouluihin.

Jo nyt ammatillisessa koulutuksessa näkyvät Juha Sipilän hallituksen tekemät valtavat leikkaukset, kun aloituspaikkojen ja opetustuntien määrää on jouduttu vähentämään.

Vuoden 2018 alusta voimaan astuva ammatillisen koulutuksen uudistus siirtää koulutusta nykyistä enemmän oppilaitoksista työpaikoille. Tämä tarkoittaa, että työpaikoilla nähdään entistä enemmän ja useammin ammattiin opiskelevia työssäoppimassa. On huolehdittava siitä, että lisääntynyt ilmaistyövoima ei vähennä elintarvikealan työntekijöiden määrää alan työpaikoilla.

Työssäoppijat ovat työpaikoilla oppimassa opetussuunnitelman mukaisia tietoja ja taitoja, eivät työnantajan ilmaistyövoimana. Jos työnantaja käyttää opiskelijoita työvoimana, on siitä maksettava opiskelijalle työehtosopimuksen mukainen korvaus. Työnantajan on huolehdittava siitä, että opiskelijoiden ohjaukseen ja opetukseen varataan riittävät resurssit työpaikoilla.


SEL:n liittovaltuuston päätöslauselma, Espoossa 21.4.2017