SEL:n lakkovalmius pysyy, poliittiset lakot jatkuvat, jos hallitus esittää irtisanomissuojan heikentämistä kolmikannan jälkeen

SEL on päättänyt siirtää eteenpäin elintarvikealan työntekijöiden poliittista lakkoa irtisanomissuojan puolustamiseksi kunnes laki ja sen perustelut on saatu valmisteltua loppuun kolmikantaisesti. Neuvottelut alkoivat tänään.

SEL ei hyväksy työntekijöiden irtisanomissuojan heikentämistä.

– Lakkovalmiutemme pysyy korkeana ja olemme valmiita jatkamaan poliittisia lakkoja yhdessä muiden SAK:laisten liittojen kanssa, jos kolmikantaisen valmistelun lopputulos ei ole se, että laki ja sen perustelut kirjoitetaan niin ettei työntekijöiden irtisanomissuojaa heikennetä, SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen sanoo.

SEL:n liittohallitus käsitteli tänään Sipilän hallituksen uutta esitystä ja tilannetta ylimääräisessä kokouksessa.

Arvioiden mukaan Sipilän hallituksen uusi esitys olisi irtisanomislain osalta käytännössä nykyisen oikeuskäytännön kirjaamista lakiin. Olennaista on, että hallituksen esityksen perusteluihin kirjataan, että työnantajan koko on työsuhteen irtisanomisperusteen kokonaisharkinnassa vain yksi monista arviointitekijöistä, ei määräävä tekijä.

Hallitus esittää, että työsopimuslain 7 luvun 2 §:ää muutetaan seuraavasti (lisäykset nykyiseen lakitekstiin lihavoituna):

”Työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään. Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on kokonaisarvioinnissa otettava huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä sekä työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan.”

Toisena kohtana Sipilän hallituksen neljäkohtaisessa uudessa esityksessä on työsuhteen päättymisestä seuraavan karenssin lyhentäminen nykyisestä 90 päivästä 60 päivään silloin kun työnantaja päättää työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä. Korvauksettoman ajan lyhentäminen koskee kaiken kokoisissa yrityksissä työskenteleviä työntekijöitä.

Kolmanneksi hallitus esittää kolmikantaista valmistelua aktiivimallin edellyttämän aktiivisuuden osoittamisen tavoista. Neljäntenä kohtana hallituksen esityksessä on omaehtoisen työnhaun mallin valmistelun jatkaminen kolmikannassa työttömyysturvan vastikkeellisuuden toteuttamiseksi siirryttäessä maakuntamalliin.

SAK ei ole hyväksynyt hallituksen uutta esitystä, tilannetta arvioidaan sen edetessä. SAK edellyttää, että esityksen perustelut valmistellaan kolmikantaisesti ja että nykyisessä laissa todetut epäasiallisen irtisanomisen perusteet säilytetään ennallaan.