SEL:n lakko toteutuu: Hallitus ei vetänyt irtisanomissuojan heikennystä pois, muutokset eivät poista ongelmia

SEL:n poliittinen lakko irtisanomissuojan puolustamiseksi toteutuu ilmoitetun mukaisesti keskiviikkona 3.10.2018, sillä Sipilän hallituksen tänään tekemät muutokset eivät poista esityksen ongelmia.

Hallituksen uuden esityksen mukaan irtisanomissuojan heikentäminen koskisi alle 10 henkeä työllistäviä yrityksiä, kun alkuperäisen esityksen mukaan muutos olisi koskenut alle 20 hengen yrityksiä. Hallitus aikoo lisäksi lyhentää henkilöperusteisen irtisanomisen perusteella tulevaa työttömyysturvan korvauksetonta määräaikaa eli karenssia 90 päivästä 60 päivään.

Hallitus myös tarkisti esityksensä muotoilua niin, että jatkossa asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voitaisiin pitää nykyistä ”vähäisempää, mutta kuitenkin työsuhteeseen vaikuttavien velvoitteiden niin merkittävää rikkomista, laiminlyöntiä taikka työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten muuttumista, ettei työnantajan voida perustellusti edellyttää jatkavan työsuhdetta”.

Ammattiyhdistysliikkeelle hallituksen uusi esitys on yhtä mahdoton hyväksyä kuin vanha.

– Kysymys on siitä, että kenenkään irtisanomissuojaa ei saa heikentää, ei edes mikroyrityksissä työskentelevien työntekijöiden. Tästä periaatteesta on tärkeää pitää kiinni myös yli 10 hengen yritysten työntekijöiden kannalta, sillä lain muuttamisen jälkeen alkaa varmasti puhe siitä, että irtisanomissuojan tulee olla yhtä heikko kaikenkokoisissa yrityksissä, SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen korostaa.

Kaikista yrityksistä 93 % ja elintarvikealan yrityksistä 76 % on alle 10 hengen yrityksiä. Elintarvikealalla niissä työskentelee joka kymmenes alan työntekijä.

SEL:n poliittisessa lakossa keskiviikkona 3.10.2018 on 15 elintarvikealan työpaikkaa, joissa lakkoon osallistuu yli 4500 elintarvikealan työntekijää.

Poliittisessa lakossa keskiviikkona 3.10.2018 olevat elintarvikealan työpaikat

Poliittinen lakko koskee työpaikalla kaikkia lakonalaisia töitä ja niiden tekijöitä, myös liittoihin kuulumattomia työntekijöitä ja esimerkiksi vuokratyöntekijöitä. Lakosta ei voi aiheutua mitään seuraamuksia yksittäiselle työntekijälle. Työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta lakon ajalta. Liitto maksaa jäsenilleen lakkoavustusta.

Keskiviikoksi lakkoja ovat julistaneet myös Teollisuusliitto, Sähköliitto, Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Ammattiliitto Pro. Lisäksi useilla liitoilla on parhaillaan käynnissä muita työtaistelutoimia, kuten ylityö- tai vuoronvaihtokieltoja.

SAK:laisten liittojen päättäjät kokoontuvat perjantaina 5.10.2018 Helsinkiin yhteiskokoukseen keskustelemaan jatkotoimista. Mukana on myös SEL:n liittohallitus ja liittovaltuusto. Liittopäättäjien kokousta voi seurata suorana lähetyksenä kello 12.15 alkaen osoitteessa www.sak.fi.

SEL:n liittohallitus kokoontuu perjantaina 12.10.2018 ylimääräiseen kokoukseen, jossa päätetään jatkotoimista elintarvikealan työpaikoilla.

Sipilän hallituksen esitys menee lainsäädännön arviointineuvoston käsiteltäväksi lokakuussa ja lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle marraskuussa.


Lue lisää: www.selry.fi/irtisanomissuoja