SEL:n ja ETL:n meijerityöntekijöiden työehtosopimus jälleen yleissitovaksi

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta on päättänyt 5.6.2017, että SEL:n ja Elintarviketeollisuusliitto ETL:n välinen meijerityöntekijöitä koskeva työehtosopimus on yleissitova. Lautakunta päätti takautuvasti, että työehtosopimus on ollut yleissitova sen voimaantulosta eli 1.2.2017 lukien.

Työehtosopimuksen yleissitovaksi vahvistamista osattiin ennakoida, sillä SEL:n ja ETL:n välinen meijerialan työntekijöiden työehtosopimus on ollut ainoa meijerityöntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.2.2017 alkaen.

Edellinen, 1.4.2014-31.1.2017 voimassa ollut SEL:n ja ETL:n välinen meijerialan työehtosopimus menetti yleissitovuutensa ja oli yhden sopimuskauden ajan normaalisitova, kun meijerialan yleissitovaksi työehtosopimukseksi vahvistettiin SEL:n ja Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto M2L:n välinen työehtosopimus, joka jäi yhden sopimuskauden mittaiseksi.

Kaikki SEL:n työehtosopimukset ovat yleissitovia, paitsi Scanlog Oy:n kanssa solmittu työehtosopimus, joka on normaalisitova. Yleissitovuus tarkoittaa, että työehtosopimus määrittelee kaikkien meijerialan työntekijöiden vähimmäistyöehdot kaikissa meijerialan yrityksissä, myös niissä jotka eivät ole ETL:n jäsenyrityksiä.