SEL:n filippiiniläiset vieraat: Ay-aktiiveja häiritään ja uhkaillaan

Ammattiliittojen mustamaalausta, uhkailuja ja jopa murhia. Filippiinit ei ole helppo maa ay-aktiiville. Siksi pohjoismaiden elintarvikealan ammattiliitot tukevat heidän työtään.

Filippiiniläiset Rodel Abenoja ja Mercedes Abucayon vierailivat Suomessa toukokuussa SEL:n vieraina. He kävivät myös SEL:n edustajakokouksessa Lappeenrannassa ja tutustuivat elintarvikealan työpaikkoihin Pauligilla ja Hartwallilla.

Rodel Abenoja on filippiiniläisen ammattiliittojen keskusjärjestön, SENTRO:n, aluesihteeri. Mercedes Abucayon on Pepsi-Colan paikallisen tehtaan ammattijärjestön puheenjohtaja, mikä vastaa Suomessa pääluottamusmiestä. Heidän vierailunsa on osa elintarvikealan ammattiliittojen Pohjoismaisen unionin tukemaa ja Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin toteuttamaa kansainvälistä solidaarisuushanketta, jolle on saatu Suomen valtion kehitysyhteistyörahoitusta.

– Halusimme, että Pohjoismaisen unionin solidaarisuusrahaston varoja käytetään solidaarisuushankkeeseen, jolla konkreettisesti tuetaan ja vahvistetaan vaikeissa oloissa, kuten Filippiineillä toimivaa ammattiyhdistysliikettä, SEL:n liittosihteerin tehtävästä toukokuussa luopunut Henri Lindholm kertoo hankkeen taustasta.

Hankkeen kohteeksi valikoitui Filippiinien elintarviketeollisuus ja erityisesti kalateollisuus sekä muutamat suuret kansainväliset virvoitusjuomayritykset, kuten Pepsi. Vuonna 2018 alkanutta hanketta koordinoi SASK ja Filippiineillä siitä vastaa SENTRO.


Vaikea maa ay-liikkeelle

Elintarvikkeiden ja juomien valmistus ovat merkittäviä toimialoja Filippiineillä. Alan yrityksissä tapahtuu paljon työntekijöiden oikeuksien loukkauksia ja tarve ay-liikkeelle on suuri. Maan poliittinen tilanne on kuitenkin vaikea. Filippiineillä ay-liike on niin sanotun maalittamisen kohteena. Pahimmillaan ay-aktiiveja uhkaillaan, pidätetään ja jopa tapetaan.

– Hallitus ja sen johtajat järjestävät tapahtumia, joissa ammattiliittoja ja SENTRO:a nimitetään ”kommunistiseksi rintamaksi”. Netissä pyörii mustamaalauskampanjoita, joilla yritetään vesittää työtämme ja työntekijöiden järjestäytymistä. Tuntemattomat miehet ja turvallisuuspalvelu jopa tunkeutuvat ay-liikkeen johtajien koteihin, SENTRO:n aluesihteeri Rodel Abenoja kuvailee Filippiinien tilannetta.

Työntekijän oikeuksien näkökulmasta Filippiinit lukeutuu maailman kymmenen huonoimman maan joukkoon. Ilman vahvoja ammattiliittoja suurin osa työntekijöistä sietää hiljaa oikeuksiensa loukkauksia. Vaikka tuottavuus maassa kasvaa, palkat ja edut eivät nouse samassa suhteessa.

– Filippiineillä on laissa määritelty minimipalkka, mutta käytännössä se tulkitaan maksimipalkaksi. Moni tavallinen työntekijä ei tule toimeen saamallaan palkalla, Abenoja kertoo.


Tavoitteena työehtosopimus

Elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuus ovat erittäin keskittyneitä aloja – suuret yhtiöt ja niiden isot tuotemerkit valloittavat merkittävän osan markkinoista. Monien yhtiöiden johto toimii yhteistyössä maan hallinnon kanssa, mikä vaikeuttaa ay-liikkeen toimintaa. Toisaalta myös ammattiliittojen sisällä tarvitaan lisää tietoa, jotta jäsenten etua pystytään ajamaan laajalla rintamalla.

Tavoitteena on saada elintarviketeollisuuteen yksi yhteinen työehtosopimus. Nykytilanteessa sopimuksia solmitaan tehdastasolla. Tämä vaikeuttaa neuvotteluja ja hyvään lopputulokseen pääsemistä.

– Pelkästään Pepsillä on Filippiineillä 90 paikallista ammattiliittoa, Pepsi-Colan Davaon ammattiliiton puheenjohtaja Mercedes Abucayon kertoo.

Lisäksi tavoitteena on, että elintarviketeollisuuteen saataisiin kolmikantainen neuvottelurakenne, kuten monilla muilla toimialoilla on. Ennen kaikkea tavoitteena on, että työntekijät saisivat elämiseen riittävän palkan, mikä auttaisi vähentämään köyhyyttä.

Vaikka työntekijöitä yritetään vaientaa pelottelulla ja uhkailulla, filippiiniläisillä on vahva halu rakentaa ay-liikettä. Häirintäyritykset eivät pelota, vaan ovat päinvastoin lisänneet työntekijöiden taistelutahtoa paremman työelämän puolesta.


Konkreettisia tuloksia

Solidaarisuushankkeen ensimmäinen vaihe toteutettiin marraskuusta 2018 joulukuuhun 2021. Hanke lähti hyvin käyntiin, mutta koronapandemia vaikeutti käytännön työtä. Syksyllä 2021 hanketta päätettiin jatkaa kolmella vuodella, jotta hankkeen tavoitteet saavutetaan paremmin.

Hankkeen ensimmäisen kolmen vuoden aikana onnistuttiin nostamaan työntekijöiden järjestäytymisastetta ja yhdistämään lukuisia pieniä ammattiliittoja Filippiineillä. Tätä tuki liittojen johtajien verkoston luominen. Ammattiliitot onnistuivat myös parantamaan työntekijöiden oikeuksia ja palkkoja.

Vaikka ilmapiiri ammattiyhdistysliikettä kohtaan on vihamielinen, SENTRO on pystynyt perustamaan 11 uutta ammattiosastoa elintarvike- ja juoma-alalle vuonna 2021. Lisäksi tehtaisiin on valittu uusia luottamusmiehiä.

– Voittomme osoittavat, että vaikka vihamielinen ilmapiiri tiivistyy ympärillämme ja työntekijöiden vapauttamistaistelu on vaikeaa, toivoa on aina. SEL voi luottaa siihen, että SENTRO ei tule luovuttamaan, vaan se rakentaa vahvaa ay-liikettä Filippiineillä, Abenoja tiivistää.

Kolmivuotisella jatkokaudella hanke keskittyy työntekijöiden järjestäytymisasteen nostamiseen. Tavoitteena on lisätä ammattiliittojen jäsenmääriä, jotta työehtosopimuksia saadaan neuvoteltua ja sitä kautta nostettua ihmisiä pois köyhyydestä.


Teksti ja kuva: Taru Salovaara

Kuvateksti: Suomalaiset työehdot ja työolot tekivät vaikutuksen Rodel Abenojaan ja Mercedes Abucayoniin. Kuvassa ovat mukana myös SEL:n Henri Lindholm, Lea Väänänen ja Minttu Sillanpää sekä SASKin Tarja Valtonen.