SEL:n edustajakokous: Työsuojelu on laitettava kuntoon ja ikääntyneistä työntekijöistä on huolehdittava työpaikoilla

SEL:n edustajakokous vaatii työnantajia laittamaan työsuojeluasiat kuntoon sekä huolehtimaan ikääntyneistä ja muista vajaatyökykyisistä työntekijöistä työpaikoilla.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL vaatii, että elintarvikealan työnantajat panostavat nykyistä enemmän työsuojeluun, työntekijöiden työturvallisuuden, työergonomian ja työssä jaksamisen parantamiseen työpaikoilla. Kyse ei voi olla rahasta, sillä tutkitusti jokainen työsuojeluun sijoitettu euro maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin, kun sairauspoissaolot ja työtapaturmat vähenevät.

Työsuojelutyötä on tehtävä työpaikoilla aidossa yhteistoiminnassa koko henkilöstön kanssa. Työnantajien on mahdollistettava henkilöstön edustajille riittävästi työstävapautusaikaa, koulutusta sekä asianmukaiset työvälineet luottamustehtäviensä hoitamiseen. Työsuojeluvaltuutetun työstävapautusaika on nostettava samalle tasolle kuin pääluottamusmiehellä myös elintarvikealan työntekijöiden työehtosopimuksissa, ja molempien luottamushenkilöiden työstävapautusaikaa on lisättävä.

Automatisaation lisääntymisestä huolimatta elintarvikealalla tehdään edelleen paljon myös fyysisesti raskasta työtä, joka rasittaa työntekijän fyysistä terveyttä merkittävästi. Elintarvikealalla työntekijöillä onkin keskimääräistä enemmän sairauspoissaoloja, työtapaturmia ja ammattitauteja.

Ikääntyessä monesta elintarvikealan työntekijästä tulee osatyökykyinen. Työnantajien on kannettava vastuunsa osatyökykyisistä työntekijöistä, ei ole oikeudenmukaista, että he menettävät työpaikkansa. Osatyökykyisten työpaikat on turvattava ja heille on järjestettävä työpaikoilla heidän terveydelleen ja työkyvylleen sopivaa kevennettyä työtä, työtehtäviä ja työoloja muokkaamalla.

Työsuojelussa on kysymys ihmisten terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista, eikä siitä voi tinkiä. Valitettavasti elintarvikealallakin on edelleen sellaisia työnantajia, jotka laiminlyövät työsuojeluasioita ja vaarantavat työntekijöidensä terveyden ja turvallisuuden. Työtapaturmien ennalta ehkäisemiseksi työturvallisuusrikosten tuomioita on kovennettava ja työtapaturmien uhrien korvauksia on nostettava.

SEL:n XXI edustajakokous Lappeenrannassa 21.5.2022