SEL:n edustajakokous: Jo riittää työttömien kurmuuttaminen!

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL vaatii Juha Sipilän hallitusta lopettamaan työttömien syyllistämisen ja kurittamisen sekä perumaan työttömyysturvaan suunnitellut heikennykset. Työttömyys voi osua jokaisen kohdalle ja jokaisella tulee olla oikeus säälliseen työttömyysturvaan.

Vaikka työttömyysaste onkin laskussa, Suomessa on edelleen varsin korkea työttömyys. Vertaamalla työttömien määrää avointen työpaikkojen määrään, on helppo todeta, että työttömyys johtuu ennen kaikkea työpaikkojen puutteesta. Tämä ei ole työttömän syy, eikä siitä voi työtöntä rangaista, kuten hallitus nyt aikoo tehdä esimerkiksi esittämällään työttömyysturvan aktiivimallilla.

Aktiivimalli tarkoittaa käytännössä työttömyysturvan leikkaamista, sillä vaikka työtön haluaisi olla kuinka aktiivinen, kaikille työttömille ei riitä tarpeeksi työtä tai työllisyyspalveluja. Tästä todellisuudesta huolimatta jotkut tahot esittävät, että työttömyys johtuu työhaluttomuudesta tai liian anteliaasta työttömyysturvasta. Nämä perusteettomat puheet on nyt lopetettava.

Ihmisarvon takaavan säällisen työttömyysturvan sijaan Suomen ja koko Euroopan työmarkkinoiden ongelma on ennen kaikkea kysynnän ja investointien puute. Työttömyysturvan leikkaaminen on paitsi epäoikeudenmukaista ja inhimillisesti väärin työtöntä ihmistä kohtaan, myös kansantalouden kannalta täysin väärä lääke työttömyyden vähentämiseen. Työttömyysturvan heikentäminen ei synnytä uusia työpaikkoja, sen sijaan se johtaa kotimaisen ostovoiman ja kysynnän vähenemiseen, ja sitä kautta jopa työttömyyden lisääntymiseen.

SEL ei hyväksy myöskään hallituksen tuoretta esitystä työelämäkokeilusta, jossa työttömällä voisi teettää töitä työttömyysetuudella kunnalla enintään vuoden tai yksityisessä yrityksessä enintään puolen vuoden ajan. Työstä on maksettava palkka, jolla tulee toimeen. Ei ole oikein työtöntä tai työssä olevia kohtaan teettää töitä työttömyysetuudella. Kun työnantajilla on mahdollisuus käyttää ilmaistyövoimaa töiden tekemiseen, ne eivät palkkaa ihmisiä töihin, jolloin jää oikeita työpaikkoja syntymättä. Hallituksen esittämä työelämäkokeilu rikkoo työttömän oikeuksia, rapauttaa työssä olevien työehtoja sekä vääristää yritysten välistä kilpailua.

Ammattiyhdistysliikkeen on noustava vastarintaan ja puolustettava työttömyysturvaa sekä työttömien oikeutta säälliseen toimeentuloon.
 

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL:n 20. edustajakokous Jyväskylässä 20.5.2017