SEL: Tulosta ei tule tehdä tinkimällä työturvallisuudesta, työehdoista tai eläinten asianmukaisesta kohtelusta

SEL edellyttää, että Ylen MOT:n keskiviikkona uutisoimat epäkohdat Naapurin Maalaiskanan työntekijöiden ja eläinten kohtelussa selvitetään ja korjataan kuntoon. Ei ole hyväksyttävää, että yritys pyrkii kasvattamaan markkinaosuuttaan työntekijöiden työturvallisuuden ja työehtojen tai eläinten asianmukaisen kohtelun kustannuksella.

– On erittäin haitallista koko kotimaiselle broilertuotannolle, että yksi toimija pyrkii tekemään tulosta ja valtaamaan markkinaosuutta tinkimällä työturvallisuudesta, työehdoista ja eläinten asianmukaisesta kohtelusta. Vaikuttaa siltä, että Naapurin Maalaiskanassa on toteutettu omia ”norminpurkutalkoita”. Eläinsuojeluviranomaisten lisäksi myös työsuojeluviranomaisilla on yrityksessä tarkastettavaa, SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen sanoo.

SEL painottaa, että eläinten hyvinvoinnista on huolehdittava ja niitä on kohdeltava asiallisesti kaikissa tilanteissa. Teurastamoissa tehdään vaativaa ja vastuullista ammattityötä, jota tekevien työntekijöiden tulee saada asianmukainen perehdytys ja riittävä koulutus työtehtäviinsä. Työn oikealla mitoituksella varmistetaan, että työntekijöillä on tarpeeksi aikaa tehdä työnsä kunnolla.

– Työntekijöiden vaihtuvuus vähenee korjaamalla epäkohdat kuntoon yrityksessä, Kuntonen toteaa.

Toisin kuin Liedossa sijaitseva Naapurin Maalaiskana antaa markkinoinnissaan ymmärtää, se ei ole pieni kotimainen toimija, vaan ruotsalaisen pörssiyhtiön Scandi Standardin Suomessa toimiva yksikkö. Scandi Standard on pohjoismaissa iso broilertuottaja, joka hakee merkittävää markkinaosuutta myös Suomen kasvavasta broilermarkkinasta.

– Kilpailu on sinällään tervetullutta, mutta se pitää tehdä reilusti noudattamalla yhteisiä pelisääntöjä vähimmäisnormeista. Kuluttajille ei saa antaa katteettomia mielikuvia ja lupauksia. Naapurin Maalaiskanan toiminta ei vastaa sen mainonnassaan antamaa lupausta tehdä asiat ”paremmin, kestävämmin ja laadukkaammin”, yrityksen on nyt laitettava asiat kuntoon, Kuntonen korostaa.