SEL peruu poliittisen lakon, kolmikannan esitys kirjaa nykyisen oikeuskäytännön lakiin

SEL on päättänyt perua ensi viikolle päätetyn elintarvikealan työntekijöiden poliittisen lakon. Jos Sipilän hallitus ei anna esitystä eduskunnalle kolmikannassa sovitussa muodossa, SEL:llä on valmiudet tehdä nopealla aikataululla päätöksiä uusista työtaistelutoimista yhdessä muiden SAK:laisten liittojen kanssa.

Kolmikannassa hallituksen, työnantajien ja työntekijöiden kesken neuvotellut lain perustelut tarkoittavat arvioiden mukaan, että lakiin kirjataan käytännössä nykyinen oikeuskäytäntö, jossa on jo huomioitu työnantajan koko yhtenä arviointitekijänä työsuhteen irtisanomisperusteen kokonaisharkinnassa.

SEL pitää merkittävänä asiana, että työsuhteen päättymisestä seuraava työttömyysturvan karenssi lyhenee nykyisestä 90 päivästä 60 päivään silloin kun työnantaja päättää työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä. Korvauksettoman ajan lyhentäminen koskee kaiken kokoisissa yrityksissä työskenteleviä työntekijöitä. SEL:n tavoitteena on, että seuraava hallitus luopuu kaikista työttömyysturvan karensseista.

SEL:n keskuslakkotoimikunta arvioi tilannetta ja päätti lakon perumisesta tänään liittohallituksen antamien valtuuksien puitteissa.