SEL ja HKScanin Suomen luottamushenkilöt tukevat Rakveren työntekijöiden lakkoa

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ja HKScan Finlandin työntekijöitä edustavat pääluottamusmiehet ja EWC-edustajat tukevat HKScanin Rakveressa Virossa sijaitsevan tuotantolaitoksen työntekijöiden tänään alkanutta lakkoa, jolla työntekijät taistelevat järjestäytymisoikeutensa puolesta.

Tehtaan viime syksynä perustettuun ammattiyhdistykseen järjestäytyneet teurastamotyöntekijät aloittivat tänään aamulla lakon, kun Viron valtakunnansovittelijan johdolla käydyissä neuvotteluissa ei syntynyt sopua palkkojen ja muiden työehtojen parantamisesta. Työntekijät olivat valmiita hyväksymään sovittelijan sovintoesityksen, mutta työnantaja hylkäsi sen.

Tänään alkanut lakko on Viron lainsäädännön mukaan laillinen lakko, mutta tilanne Rakveren tuotantolaitoksella on hyvin kiristynyt.

– Olemme kuulleet, että työnantaja on uhkaillut lakkoon osallistuvia työntekijöitä seuraamuksilla. Työnantaja on myös uhannut tuoda lihaa Latviasta kumotakseen teurastamon lakon vaikutukset. Työnantajan toiminta on väärin. Me emme hyväksy minkäänlaista uhkailua emmekä painostusta työnantajan taholta, SEL:n ja HKScanin Suomen luottamushenkilöiden virolaisille lähettämässä tukikirjeessä todetaan.

SEL on myös valmis tarvittaessa auttamaan lakkolaisia työtaistelurahastoa rahoittamalla, ja suomalaiset HKScanin SEL:n luottamushenkilöt ovat valmiita tukemaan Rakveren työntekijöitä.

– On tärkeää, että ette alistu työnantajan uhkailujen alla, vaan kamppailette yhdessä järjestäytymisvapauden puolesta ja että työnantaja hyväksyy teidät tasa-arvoiseksi neuvotteluosapuoleksi, tukikirjeessä painotetaan.

Tuenilmauksen Rakveren tuotantolaitoksen työntekijöille ovat allekirjoittaneet SEL:n puolesta liittopuheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen ja liittosihteeri Henri Lindholm sekä HKScanin Suomen työntekijöiden pääluottamusmiehet Eira Ylitalo-Salo (Eura ja Rauma), Tommi Stenberg (Forssa), Ville Vatka (Vantaa), Miika Homin (Outokumpu), Jarno Pystynen (Mikkeli) ja Petteri Honkanen (Paimio) sekä EWC-edustajat Taina Jakonen ja Karol Kula.