SEL ja HKScanin Suomen luottamushenkilöt tukevat HKScanin Rakveren tuotantolaitoksen ammattiyhdistystä

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ja HKScanin SEL:n luottamushenkilöt antavat tukensa HKScanin Rakveren tuotantolaitoksen tänä syksynä perustetulle ammattiyhdistykselle. SEL ja luottamushenkilöt vaativat, että HKScan kunnioittaa Rakveren lihanjalostamon työntekijöiden oikeutta järjestäytymiseen ja että työnantaja tunnustaa Rakvere Lihakombinaatin  ammattiyhdistyksen neuvotteluosapuoleksi.

– Oikeus järjestäytyä on keskeinen ihmisoikeus. Olemme tyrmistyneitä työnantajan teihin kohdistamista painostustoimista, SEL:n ja luottamushenkilöiden tuenilmauksessa todetaan.

Lihakombinaatin teurastamon työntekijät järjestivät lokakuun lopussa yhden päivän pituisen työnseisauksen, jonka seurauksena työnantaja irtisanoi kolme työnseisaukseen osallistunutta työntekijää.

Kollegat Suomesta uskovat ja toivovat, että järjestäytyneiden työntekijöiden määrä Rakveressa lisääntyy.

– Tuemme pyrkimystänne saada työehtosopimus, joka on yhdessä neuvoteltu, eikä työnantajan yksipuolisesti sanelema. Asianne on tärkeä ja oikea. Pysykää vahvoina taistelussa. Seisomme tukenanne, ja uskomme, että muutos on mahdollinen, SEL ja HKScanin suomalaiset luottamushenkilöt toteavat.

Tuenilmauksen virolaisille ammattiyhdistysaktiiveille ovat allekirjoittaneet SEL:n puolesta liittopuheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen ja liittosihteeri Henri Lindholm sekä HKScanin Suomen pääluottamusmiehet Eira Ylitalo-Salo (Eura/Rauma), Tommi Stenberg (Forssa), Ville Vatka (Vantaa), Miika Homin (Outokumpu), Jarno Pystynen (Mikkeli) ja Petteri Honkanen (Paimio) sekä EWC-edustajat Taina Jakonen ja Karol Kula.