SEL ja ETL sopivat leipomoalalle Kahden viikon tasoittumisjakso -työaikamallista

Leipomoiden työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa sopimuskaudelle 1.2.2017-31.1.2021 sovittiin perustettavaksi Työaikamallityöryhmä, jonka tehtävänä on luoda ja kehittää työehtosopimuksen työaikamääräyksestä poikkeavia työaikamalleja. SEL ja Elintarviketeollisuusliitto ovat saavuttaneet ensimmäisen neuvottelutuloksen leipomoiden työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen osalta.

Kahden viikon tasoittumisjakso -työaikamalli mahdollistaa työajan tasoittumisen kahden viikon ajanjaksolle siten, että viikoittainen työaika voi olla enintään 43 tuntia edellyttäen, että työaika tasoittuu 40 tuntiin kahden viikon ajanjaksossa. Työviikko alkaa maanantaina 00.00, jolloin myös kahden viikon tasoittumisjaksot alkavat ja päättyvät. Työaikamallissa seuraavan viikon säännöllinen työaika voi siten alkaa jo sunnuntai-iltana aikaisintaan klo 21 ilman, että sunnuntaisesta työskentelystä maksetaan viikoittaisen ylityön korvauksia. Työaikamallilla ei ole muutettu sunnuntaina tehdystä työstä maksettavia sunnuntaityön korvauksia.

Työnantajan tulee hyvissä ajoin ja viimeistään viikkoa ennen kahden viikon tasoittumisjakson alkamista julkaista kirjallinen työvuoroluettelo, josta ilmenee työntekijän säännöllisen työajan alkamisen ja päättymisen ajankohdat.

Työaikamalli on kummankin liiton hallinnon hyväksymä ja siten sovellettavissa välittömästi. SEL:n liittovaltuusto hyväksyi uuden työaikamallin leipomoalalle yksimielisesti Kirkkonummella 24.5.2019.

Mallin käyttöönotto edellyttää paikallista sopimista työnantajan ja luottamusmiehen välillä.


Lisätiedot:

Erkki Rantamaa
sopimuspäällikkö
p. 040 542 6803

Ari Huuki
palkkasihteeri
p. 050 343 4942
 

Liitteet