SAK: Työttömyysturvan leikkaukset lopetettava

SAK:n hallitus vaatii, ettei kiristyksiä työttömyysturvaan toteuteta ja niiden valmistelu lopetetaan puoliväliriihessä.

– Työttömäksi joutuneiden arkea kiristetään samaan aikaan, kun byrokratianpurkutalkoot etenevät elinkeinoelämässä, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta arvostelee.

Eloranta huomauttaa, että aktiivimallin lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee parhaillaan työttömien aktiivisuuden seuraamiseen myös toista mallia ja samalla lisää kiristyksiä karensseihin.

– SAK ei ole allekirjoittanut eikä allekirjoita aktiivimallia, joka tosiasiassa on vain uusi kiristys työttömyysturvaan. Malli oli myös alun perin määrä sovittaa yhteen käytössä olevaan karenssijärjestelmään, mutta tilanne on nyt muuttunut syksyllä sovitusta. Näyttöä ei ole myöskään siitä, että työttömyysturvasta leikattavat rahat pysyvät työllistymisen edistämisessä. On täysin auki, mitä palvelua työttömät ylipäätään voivat saada vuoden 2019 jälkeen, suomii Eloranta.

SAK:n hallitus painottaa, että aktiivimalliksi nimettyjen leikkausten sijaan työttömyysturvasta pitää kehittää aidosti oma-aloitteisuutta tukeva.

– Aktiivimallissa ei ole kyse aktiivisuudesta. Työttömiä tukisi esimerkiksi omaehtoisen opiskelun helpottaminen, Eloranta sanoo.

Suomessa työttömien sanktiot ovat jo nyt muihin Pohjoismaihin verrattuna kohtuuttoman kovia. Työnhaun valvonta puolestaan on vähäisempää. SAK on toistuvasti ehdottanut työnhaun seurannan ja työttömien velvoitteiden kokonaisuuden selvittämistä sekä mahdollisuutta lisätä ja helpottaa työttömänä opiskelua.

– Emme hyväksy karenssien kiristämistä. Omaehtoisen opiskelun helpottaminen puolestaan karahti kiville toissa viikolla, kun työnantajajärjestöt kieltäytyvät kolmikantaryhmässä edes keskustelemasta siitä.

Työttömyysturvan muokkaaminen voidaan aloittaa SAK:n mielestä vasta, kun on selvitetty, miten työttömien palvelut hoituvat jatkossa.

– Suomi tarvitsee ratkaisuja kohtaanto-ongelmiin ja ihmiset tarvitsevat apua työllistymiseen, eivät lisää keppiä eivätkä pelkoa toimeentulon menetyksestä, Eloranta huomauttaa.
 

SAK:n tavoitteet puoliväliriiheen