SAK julkaisi kuntavaalitavoitteet: Kunnat työllisyystalkoisiin

SAK haastaa kuntavaaleissa kuntia keskusteluun elinkeinopolitiikasta ja uusista työpaikoista

– Tarvitsemme rakentavaa keskustelua siitä, miten kunnat voivat elinkeinopolitiikallaan houkutella alueelleen uusia, terveitä yrityksiä. Uusia työpaikkoja on luotava avoimelle sektorille. Yrityksiä ei tarvita tekemään vain kunnan töitä, sillä nollasummapelistä ei synny mitään uutta, SAK:n johtaja Matti Tukiainen sanoo.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ei Tukiaisen mukaan ole omiaan helpottamaan kuntien elinkeinopoliittisia ponnistuksia. Toteutuessaan se vie mennessään valtaosan kuntien henkilöstö- ja taloudellisista resursseista maakuntiin.

– Kunnat hyötyisivät, jos ne olisivat vapaaehtoisesti valmiita keskinäiseen yhteistyöhön tai jopa kuntaliitoksiin. Näin käytettävissä olevat resurssit saadaan tehokkaampaan käyttöön.

SAK kannustaa kaikkia kuntavaaleissa äänioikeutettuja äänestämään, ennakkoäänestys on 29.3.-4.4.2017 ja varsinainen vaalipäivä sunnuntaina 9.4.2017.

– Vain äänestämällä demokratia toteutuu parhaiten. Näissä kuntavaaleissa on kyse demokratian toteutumisen lisäksi kuntien itsemääräämisoikeuden säilymisestä, SAK:ssa kuntavaaleista vastaava yhteyspäällikkö Harri Järvinen muistuttaa.

SAK:n tavoitteet kuntavaaleihin 2017: www.sak.fi/kuntavaalit