SAK ja liitot hakevat toimitsijaa Ahvenanmaalle/FFC och förbunden letar efter ett ombud till Åland

SAK hakee yhdessä jäsenliittojensa PAMin, TEAMin, SEL:n, SMU:n ja PAUn kanssa toimitsijaa Ahvenanmaalle.

Toimitsijan työtehtäviä ovat työpaikkojen järjestämistyön suunnittelu, toteutus ja raportointi, ammattiosastojen toiminnan kehittäminen ja ohjaus, työelämätiedotus kouluilla, jäsenhankinta sekä osallistuminen luottamusmies- ja työpaikkatoiminnan kehittämiseen.

Tarvittaessa toimitsija ohjaa jäseniä liittojen edunvalvonnan neuvontakanaville.

Tuemme tehtävään oppimisessa ja perehdytämme siihen.

Työskentelypaikkana on pääasiassa Maarianhamina ja Ahvenanmaan alue. Työ tehdään työpaikoilla nykyisten ja potentiaalisten jäsenisten parissa.

Työsuhde solmitaan Palvelualojen ammattiliitto PAM:n kanssa. PAM on Suomen suurin yksityisten alojen ammattiliitto.

Toivomme sinulta intoa oppia uusia tehtäviä, hyvää suullista ja kirjallista ilmaisukykyä ruotsiksi ja suomeksi sekä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja. Tarvitset myös englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Lähetä hakemuksesi viimeistään 28.5.2017 tämän linkin kautta.

Lisätietoja antaa 16.5. kello 9–10 ja 19.5. kello 15–16 järjestöpäällikkö Heidi Lehikoinen, p. 0400 877 560.

FFC tillsammans med sina medlemsförbund PAM, TEAM, SEL, FSU och PAU letar efter ett nytt ombud till Åland.

I ombudets arbetsuppgifter ingår planering, genomförande och rapportering av arbetet med facklig organisering på arbetsplatserna, utveckling och styrning av fackavdelningarnas verksamhet, arbetslivsinformation på olika skolor, medlemsrekrytering samt deltagande i utvecklingen av verksamheten kring förtroendevalda och verksamheten på arbetsplatserna.

Vid behov handleder ombudet medlemmarna så att de hittar förbundens olika kanaler för rådgivning om intressebevakning.

Vi kommer att stöda dig så att du lär dig dina arbetsuppgifter som ombud. Vi kommer också att erbjuda dig inskolning så att du blir förtrogen med ditt arbete.

Du kommer i huvudsak att arbeta i Mariehamn och inom Ålands område. Du utför arbetet ute på arbetsplatserna bland nuvarande och potentiella nya medlemmar.

Du kommer att ha ett anställningsförhållande till Servicefacket PAM, som är Finlands största fackförbund inom de privata branscherna.

Vi hoppas att du är ivrig på att lära dig dina nya arbetsuppgifter, att du är bra på att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska och på finska, samt att du har färdigheter att interagera och förhandla med andra. Du ska också ha både muntliga och skriftliga färdigheter i engelska språket.

Sänd in din ansökan senast den 28 maj 2017 via länken.

Om du behöver ytterligare information, kan du under tidsperioden 16 maj mellan kl. 9.00–10.00 och 19 maj mellan kl. 15.00–16.00 kontakta organisationschef Heidi Lehikoinen, tfn 0400 877 560.