Raisioaqua lomauttaa 27 ihmistä Venäjän viennin loppumisen seurauksena

Raisio-konserniin kuuluvan Raisioaquan rehutehtaan muutosneuvottelut päättyivät lähes koko henkilöstön lomautuksiin.

Raisio-konserni tiedotti tiistaina, että se lomauttaa Raisioaqua Oy:n kalarehutehtaalla 27 henkilöä, joista 20 työskentelee SEL:n työehtosopimuksella. Lomautukset ovat kestoltaan 1–11 kuukautta, ja niiden pituus ja ajankohta riippuvat työtehtävistä. Kalanrehujen tuotanto ja toimitukset kasvatuskauden aikana turvataan erimittaisilla lomautuksilla.

– Lomautukset ovat ikävä, mutta melko väistämätön asia kun tiedetään, mikä oli Venäjän viennin osuus kokonaistuotannostamme. Tällä hetkellä toimimme noin kolmasosan kapasiteetilla normaalista. Kesälomat pyritään pitämään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, Raision työntekijöiden pääluottamusmies Jari Lehtonen kertoo.

Raisio antoi yhteistoimintalain mukaisen neuvotteluesityksen Raisioaquan henkilöstölle 7.3.2022, jolloin neuvottelujen arvioitiin voivan johtaa yli 90 päivän lomautuksiin. Neuvottelut koskivat koko henkilöstöä eli noin 30 henkilöä.

Muutosneuvottelujen taustalla olivat tuotannolliset ja taloudelliset syyt. Venäjän viennin keskeytyminen vaikutti merkittävästi Raisioaquan toimintaan, sillä sen tuotannosta noin 65 % on suuntautunut Venäjälle. Raisio on vienyt Venäjälle elintarvikkeita ja kalanrehuja, ja Venäjältä kertyneestä liikevaihdosta suurin osa on tullut juuri kalarehujen viennistä.

– Tulevasta emme ikävä kyllä vielä tiedä. Tuotanto pidetään käynnissä ainakin toistaiseksi, ja toivomme tietenkin, että työt jatkuvat lomautusten jälkeen normaalisti, Lehtonen toteaa.

Raisioaqua Oy on Raisio-konserniin kuuluva kalanrehujen valmistaja ja kalanruokinnan asiantuntija. Vuonna 2021 Raisio-konsernin liikevaihto oli noin 246 miljoonaa euroa ja se työllisti noin 400 henkilöä.


Kuvassa on Raisio-konsernin tehdasalue Raisiossa. Etualalla näkyy viime vuonna toimintansa aloittaneen Raision uuden elintarviketehtaan rakennuspaikka. Kuva: Raisio-konserni