Pohjoismaiset elintarvikealan ammattiliitot: EU ei saa sekaantua palkanmuodostukseen

Euroopan komission tuleva puheenjohtaja Ursula Von Der Leyen on kertonut esittävänsä eurooppalaista minimipalkkaa. Kirkkonummella torstaina koolla olleet pohjoismaiset elintarvikealan työntekijöiden ammattiliitot vastustavat eurooppalaista minimipalkkaa. Elintarvikealan ammattiliitot haluavat säilyttää palkanmuodostuksen kansallisen tason kysymyksenä ja työmarkkinaosapuolten välisenä.

EU:n laajuinen minimipalkka olisi paitsi EU-sopimusten vastainen, myös väärä tapa yrittää parantaa työntekijöiden palkkoja EU-maissa. Lakisääteinen minimipalkka on uhka menestyksekkäälle pohjoismaiselle mallille, ja siksi elintarvikealan ammattiliitot kehottavat maidensa edustajia vastustamaan esitystä EU-komissiossa.

Pohjoismaisessa mallissa työehdoista sovitaan pääasiassa työmarkkinaosapuolten välisin työehtosopimuksin, ja mallin tulokset näkyvät hyvänä työllisyysasteena, tasa-arvona ja suhteellisen korkeana hyvinvointina.

Pohjoismaiset elintarvikealan ammattiliitot tukevat muiden maiden valitsemia kansallisia työmarkkinamalleja ja niiden kansallisia vähimmäispalkkamalleja. Ammattiliitot eivät hyväksy EU:n puuttumista palkanmuodostukseen, joka on ja jonka kuuluukin olla kansallinen kysymys.

Vuonna 2017 Euroopan parlamentin, ministerineuvoston ja Euroopan komission allekirjoittama ”Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 20 periaatetta” tukee työmarkkinoiden pohjoismaista mallia. Sosiaalisten oikeuksien pilarissa EU toteaa, että kestävään ja osallistavaan kasvuun tarvitaan oikeudenmukaisia palkkoja, hyviä työehtoja ja jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä. Vahvat ja riippumattomat työmarkkinaosapuolet ovat edellytys näiden toteutumiselle.

Elintarvikealan ammattiliittojen Pohjoismainen unioni edustaa 12 ammattiliittoa ja yli 130 000 jäsentä kaikista Pohjoismaista. Suomesta Pohjoismaisen unionin jäseniä ovat Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ja Ammattiliitto Pro.


På svenska: Nordiska unionen: Lönebildning är inte en fråga för EU