Perjantaina 7.10. vietetään Kunnon työn päivää: Jokaisesta työpäivästä syrjimätön Kunnon työn päivä

Liian moni työntekijä kokee eriarvoisuutta työelämässä esimerkiksi sukupuolen, kansalaisuuden tai seksuaalisen suuntautumisen tähden. Palkansaajakeskusjärjestöt SAK ja Akava sekä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK painottavat, että yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä on kehitettävä koko ajan työpaikoilla.

Yhdenvertaisuus työpaikalla tarkoittaa, että kaikki työyhteisön jäsenet ovat samanarvoisia sukupuoleen, kansalaisuuteen, ikään, terveydentilaan, vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun henkilökohtaiseen ominaisuuteen katsomatta.

– Yhdenvertaisuus ei ole vain muodollinen suunnitelma vaan tekoja ja teoiksi muuttuvia sanoja. Jokaisen työpäivän tulisi olla syrjimätön Kunnon työn päivä, Akavan asiantuntija Miika Sahamies muistuttaa.

– Syrjintä ja yhdenvertaisuuden puheeksi ottaminen vaatii rohkeutta sekä työntekijöiltä että johdolta. Johdon tehtävänä on näyttää henkilöstölle, mikä on sallittua käytöstä ja mikä ei, SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto huomauttaa.

Palkansaajakeskusjärjestöt kannustavat työpaikkoja ottamaan henkilöstön mukaan yhdenvertaisuussuunnitelman tekoon lain velvoittamalla tavalla. Uudistuneen yhdenvertaisuuslain velvoittama suunnitelma on ollut pakollinen isoimmilla eli yli 30 henkeä työllistävillä työpaikoilla tämän vuoden alusta lähtien.

– Työpaikat unohtavat usein osallistaa suunnitelman tekemiseen koko henkilöstön. On myös huolestuttavaa, että monilta työpaikoilta puuttuu edelleen kokonaan lakisääteinen yhdenvertaisuussuunnitelma, palkansaajakeskusjärjestöt korostavat.

Maailmalla eriarvoisuus näkyy pakko- ja lapsityönä

SASK nostaa Kunnon työn päivänä esille eriarvoisuuden suomalaisten käyttämien tuotteiden tuotantoketjuissa. Esimerkiksi katukiviä, vaatteita ja elektroniikkaa valmistetaan suomalaisten verorahoilla oloissa, joissa yhdenvertaisuus ei toteudu.

– Lapsi- ja pakkotyö ovat räikeimpiä esimerkkejä eriarvoisuudesta. Haluamme nostaa esille, että suomalaisilla on mahdollisuus puuttua epäkohtiin, vaikka toisin luullaan, sanoo SASKin viestinnän suunnittelija Katri Blomster.

Kunnon työn päivää juhlitaan perjantaina 7. lokakuuta yli 60 maassa. Päivää on vietetty vuodesta 2008 lähtien. Kunnon työn päivän taustalla vaikuttavat Suomessa palkansaajien keskusjärjestöt SAK ja Akava sekä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK. Kansainvälisesti päivää koordinoi ay-liikkeen maailmanjärjestö ITUC.


Osallistu päivään kertomalla sosiaalisessa mediassa, mikä tekee päivästäsi Kunnon työn päivän. Onko se tasa-arvo, kahvitauko vai kenties parhaat työkaverit? Vai toivotko johonkin parannusta meillä Suomessa tai maailmalla? Jaa vastauksesi tunnisteella #kunnontyönpäivä. 


Kunnon työn päivän verkkosivut: www.kunnontyo.fi

Kunnon työn päivä sosiaalisessa mediassa: FacebookTwitter ja Instagram