Perhevapaan vaikutuksen eläkkeeseen voi arvioida laskurilla

Eläketurvakeskuksen laskurilla voi arvioida eripituisten perhevapaajaksojen eläkevaikutusta ja verrata eläkekertymää vastaavalta ajalta työstä karttuvaan eläkkeeseen.

Lapsenhoitoajalta kertyy vanhemmalle eläkettä hänelle maksetun äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan tai kotihoidon tuen ajoilta. Laskurilla voi arvioida perhevapaiden jakamista myös eläkkeiden näkökulmasta. Molemmat vanhemmat laskevat eläkekarttuman omalta osaltaan.

– Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalta kertyy eläkettä lähes samalla tavalla kuin työssä ollessa, pitkät kotihoidontukijaksot madaltavat eläkettä, erityisasiantuntija Suvi Ritola Eläketurvakeskuksesta muistuttaa.

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan aikana työeläke kertyy ansioiden mukaan siten, että vanhempainetuuden perusteena oleva vuositulo korotetaan 21 prosentilla. Vuodesta 2005 alkaen kotihoidontukiajalta on karttunut valtion varoin kustannettavaa eläkettä. Eläke kertyy tällöin kiinteän euromäärän mukaan. Vuonna 2020 etuuden peruste on 757,14 euroa/kk.

Laskuri toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
 

Laske perhevapaan vaikutus työeläkkeeseen -laskuri

Kelan etuudet lapsiperheille

Sukupuolten eläke-erot -hanke

Perhevapaauudistus