Palkankorotukset 1.2.2020 maksetaan myöhemmin takautuvasti

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL:n ja Elintarviketeollisuusliitto ETL:n nykyisissä työehtosopimuksissa on sovittu, että elintarvikealan työntekijöiden palkkoja korotetaan 1.2.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien. Palkankorotuksen suuruus määritellään yhteisesti sovitun laskentamallin mukaisesti kolmen verrokkialan työehtosopimusten palkankorotusten keskiarvosta.

Koska määräaikaan eli joulukuun loppuun mennessä verrokkialoilla ei ollut syntynyt vielä yhtään palkkaratkaisua, ovat SEL ja ETL sopineet, että elintarvikealan työntekijöiden palkankorotukset toteutetaan sen jälkeen kun verrokkityöehtosopimuksista on saatu ratkaisuja. Palkankorotukset maksetaan tämän jälkeen takautuvasti 1.2.2020 alkaen tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Verrokkialoista teknologiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimusratkaisu syntyi tammikuun alussa. Kemian perusteollisuuden työntekijöiden sekä mekaanisen metsäteollisuuden työntekijöiden työehtosopimusten neuvottelut ovat vielä kesken.

Tiedotamme lisää, kun palkankorotuksesta on sovittu.

SEL:n ja ETL:n väliset elintarvikealan työntekijöiden työehtosopimukset ovat voimassa 1.2.2017-31.1.2021.