Opas häirinnästä vapaan työpaikan rakentamiseksi

Hyvän työympäristön edistäminen on koko työyhteisön asia. Työnantajan vastuulla on varmistaa, että jokainen voi tehdä työtään ilman fyysisen tai henkisen väkivallan uhkaa sekä olla ylpeä ammatistaan ilman häirintää tai vähättelyä.

Työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kirkon työmarkkinalaitos, KT Kuntatyönantajat, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK, Suomen Yrittäjät, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja Valtion työmarkkinalaitos ovat tuottaneet oppaan työpaikkojen käyttöön seksuaaliseen häirinnän ehkäisemiksi ja siihen puuttumiseksi.

Työnantajien ja työntekijöiden hyödynnettäväksi tarkoitettuun oppaaseen on koottu tietoa, jonka pohjalta on helppo laatia työpaikalle ohjeistus seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi.

Häirinnästä vapaa työpaikka -opas