Onko ylitöitä pakko tehdä?

Onko jokaisen työntekijän pakko suostua ylitöihin?

Elintarvikealan työpaikoilla ylityö on pääsääntöisesti työtä, joka ylittää työaikalain mukaisen säännöllisen työajan enimmäismäärän. Kolmivuorotyössä viikoittaista ylityötä on työvuoroluetteloon merkittyjen tuntien lisäksi tehty työ. Lisätyö puolestaan on sellaista työtä, joka sijoittuu osa-aikaisen työntekijän sovitun työajan ja työaikalain säännöllisen työajan enimmäismäärän väliin.

Ylityön teettäminen edellyttää aina työnantajan aloitetta ja työntekijän suostumusta. Työntekijän on annettava ylityön tekemiseen kutakin kertaa varten erikseen suostumus. Sinun ei siis ole koskaan pakko suostua ylitöihin ellet halua. Ja vastaavasti voit suostua ylitöihin aina silloin kun itse haluat.

Koska ylityön tekeminen perustuu aina työntekijän vapaaehtoisuuteen, työnantaja ei voi edellyttää työntekijältä ylityön tekemistä. Työntekijä ei voi myöskään itse työsopimuksella sitoutua tekemään ylitöitä tarvittaessa, vaan asiasta on sovittava joka kerta erikseen. Suostumus ylityöhön voidaan kuitenkin antaa määrätyksi lyhyeksi ajanjaksoksi kerrallaan, jos tämä on tarpeen työn järjestelyiden kannalta.

Työaikalaista poistuivat 1.1.2020 alkaen vanhat ylityön enimmäismäärät, jotka olivat 138 tuntia neljässä kuukaudessa ja 250 tuntia vuodessa, jonka lisäksi oli vielä mahdollista sopia 80 tunnin lisäylityöstä vuodessa. Nykyisin voimassa olevan työaikalain mukaan työntekijän työaika ei saa ylittää keskimäärin 48 tuntia viikossa neljän kuukauden tarkastelujakson aikana. Tähän työaikaan lasketaan mukaan säännöllisen työajan lisäksi kaikki ylityöt, aloittamis- ja lopettamistyöt sekä hätätyöt.

Ylityöstä maksetaan työntekijälle aina ylityökorvausta, jonka suuruus riippuu siitä, onko kyse vuorokautisesta, viikoittaisesta tai jaksotyössä tehdystä ylityöstä sekä tehtyjen ylityötuntien määrästä. Elintarvikealan työntekijöiden työehtosopimuksissa on sovittu ylityökorvauksen vähimmäismääristä. Paikallisesti voidaan sopia työehtosopimusta paremmista ylityökorvauksista, mutta ei huonommista.


Kysymykseen vastasi SEL:n sopimuspäällikkö Erkki Rantamaa.