Näin vuodenvaihteen lakimuutokset vaikuttavat palkansaajaan

Vuodenvaihteessa muuttui jälleen moni palkansaajien arkeen vaikuttava laki:

SAK:n koonti vuodenvaihteen muutoksista, mm. lyhytkestoinen opiskelu työttömänä helpottuu

Hallitus ei kumoa aktiivimallia, mutta lisää aktiivisuutta kerryttävää toimintaa järjestäviä toimijoita 1.4.2019 alkaen

Tulorekisteri aloittaa 1.1.2019, mitä se tarkoittaa palkansaajalle?

Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto yhdistyivät Työllisyysrahastoksi 1.1.2019

TEM: Vuodenvaihteen muutoksia työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla

STM: Vuodenvaihteen muutoksia sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla

VM: Vuodenvaihteen muutoksia valtiovarainministeriön hallinnonalalla

OM: Vuodenvaihteen muutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

MMM: Vuodenvaihteen muutoksia maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Kela: Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2019

Verottaja: Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2019

Verokortti uudistui: Sivutulon verokortti ja verokortin kuukausiraja poistuivat