Näin vuodenvaihteen lakimuutokset vaikuttavat palkansaajaan

Vuodenvaihteessa muuttui moni palkansaajien arkeen vaikuttava laki, esimerkiksi uusi työaikalaki astui voimaan ja työttömyysturvaa leikkaava aktiivimalli poistui. Tutustu muutoksiin:

SAK:n koonti palkansaajaan vaikuttavista vuodenvaihteen muutoksista

TYJ:n koonti työttömyysturvan vuodenvaihteen muutoksista

TEM: Vuodenvaihteen muutoksia työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla

STM: Vuodenvaihteen muutoksia sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla

VM: Vuodenvaihteen muutoksia valtiovarainministeriön hallinnonalalla

OM: Vuodenvaihteen muutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

MMM: Vuodenvaihteen muutoksia maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Kela: Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2020

Verottaja: Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2020