Myllyn pesussa sattuneesta tapaturmasta esimiehille sakot työturvallisuusrikoksesta

Kaksi elintarvikeyrityksen esimiestä sai sakkotuomion työturvallisuusrikoksesta, koska he päättivät ottaa myllyn käyttöön, vaikka sen suojaus ei ollut vielä valmis.

Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi syyskuussa pietarsaarelaisen elintarvikealan yrityksen kaksi esimiestä työturvallisuusrikoksesta työpaikalla sattuneesta työtapaturmasta. Kumpikin esimies tuomittiin 20 päiväsakkoon.

Käräjäoikeus totesi, että molemmat esimiehet ovat olleet vastuuasemassa, kun työpaikalla otettiin mylly uudelleen käyttöön pitkän tauon jälkeen. Esimiehet olivat päättäneet ottaa myllyn käyttöön, vaikka myllyn suojausta ei vielä ollut viimeistelty. Käräjäoikeus totesi, että jos myös myllyn suojauksen elektroniikka olisi ollut asennettu, työtapaturmaa ei olisi sattunut myllyä pestäessä.

Kun mylly otettiin käyttöön, työturvallisuuslain edellyttämä riskien arviointi oli ainakin osittain tehty suullisesti, ja sen perusteella myllyn liikkuvia osia oli osittain suojattu. Suoja ei kuitenkaan ollut vielä täydellinen. Tämä johti siihen, että työntekijän oli mahdollista avata suojaa myös silloin kun mylly oli päällä ja työntekijän pääsy myllyn liikkuviin osiin oli myllyn käydessä mahdollista. Suojaavaa elektroniikkaa oli hankittu, mutta sitä ei ollut asennettu vielä tapaturman sattumishetkellä.

Käräjäoikeuden päätökseen vaikutti sekin, että tapaturman uhriksi joutuneelle työntekijälle ei ollut annettu riittäviä ohjeita myllyn pesemistä varten. Opastus oli pidetty vain suullisesti ja oikeuskäsittelyn aikana tuli selväksi, ettei myllyn pesemisen työtapa ollut työntekijälle selvillä.

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että pääsyä koneen tai työvälineen vaara-alueelle on rajoitettava niiden rakenteen, sijoituksen, suojusten tai turvalaitteiden avulla tai muulla sopivalla tavalla.

Työnantajan tulee varmistaa, että työvälineen suojusten on luotettavasti ja tarkoituksenmukaisesti suojattava siltä vaaralta tai niiltä vaaroilta, joita varten ne on asennettu. Työntekijöiden opastaminen ei poista työnantajan velvollisuutta suojata koneita teknisesti, jos se on mahdollista.

Käräjäoikeuden tuomio jäi lainvoimaiseksi, sillä osapuolet eivät valittaneet siitä.


Kuvan työpaikka ja taikinamylly eivät liity juttuun. Kuva: Hanna Hirvonen