Murikka-opiston kursseista saa jatkossa opintopisteitä

Vapaan sivistystyön opinnoista, kuten Murikka-opiston kursseista, voi jatkossa saada opintopisteitä, jotka voidaan hyväksilukea myöhemmissä opinnoissa.

Elokuussa 2021 voimaan tulleen lakimuutoksen ansiosta vapaan sivistystyön opintoja on jatkossa helpompaa saada hyväksiluettua myöhemmissä opinnoissa esimerkiksi ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa. Vapaan sivistystyön opinnoistakin on nykyisin mahdollista saada opintopisteitä, jotka kirjataan Opetushallituksen Koski-tietovarantoon, jos opiskelija antaa siihen luvan.

Uudistus koskee myös niitä ammattiliittojen kursseja, jotka järjestetään vapaan sivistystyön oppilaitoksissa ja joissa toteutuvat laissa vaaditut kriteerit osaamisperustaisesta koulutussuunnittelusta. Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, opintokeskukset ja liikunnan koulutuskeskukset.

SEL:n koulutusyhteistyökumppani Murikka-opisto on ottanut vuoden alusta käyttöön mahdollisuuden tallentaa opintopisteet Koskeen osalla kursseista.

– Alkuvaiheessa uuteen järjestelmään on pyritty siirtämään kursseja, joista olisi eniten hyötyä opiskelijoille jatkossa, SEL:n koulutussihteeri Jaana Saaranen kertoo.

Uudistus lisää vapaan sivistystyön opintojen arvostusta ja sen uskotaan myös parantavan koulutuksen laatua. TSL-opintokeskuksen opintojohtaja Katri Söder arvioi uudistuksen lisäksi parantavan opiskelijoiden kurssikokemusta ja opiskelumotivaatiota.

– Muutosten vieminen läpi vie aikansa. Kurssien järjestäjien opittua uuden systeemin uusien kurssien tarjonta kasvaa nopeasti, Söder sanoo.


Koski on kansallinen opintosuoritusten ja tutkintotietojen tietovaranto, josta löytyvät opintosuoritus- ja tutkintotiedot kaikilta koulutusasteilta. Oppilaitokselta opintosuoritusten kirjaaminen Koski-tietovarantoon vaatii osaamisperusteista koulutussuunnittelua, koulutuksen mitoittamista opintopisteinä, opiskelijan suostumusta ja henkilötietojen rekisteröintiä sekä osaamisen arviointia suorituksen jälkeen.

Tutustu Koskeen ja tarkista omat tietosi

Tutustu SEL:n kursseihin ja lähde opiskelemaan