Moni ulkomailta lähetetty työntekijä saa liian vähän palkkaa

Ulkomailta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden palkkauksessa on työsuojeluviranomaisen valvontahavaintojen mukaan paljon puutteita. Tavallinen puute on, että lisät jäävät maksamatta tai peruspalkka alittaa suomalaisen työehtosopimuksen minimitason.

Lähetettyjen työntekijöiden työsuhteen vähimmäisehtoja ja työaikoja on tarkastettu tänä vuonna valtakunnallisessa valvontahankkeessa. Tarkastuksia on tehty tähän mennessä noin sata. Tarkastuskohteina ovat sekä yritykset, jotka lähettävät työntekijöitä Suomeen, että ulkomaista työvoimaa tilaavat yritykset.

Noin puolessa tarkastuksista havaittiin puutteita palkanmaksussa. Yleisin puute on ollut se, että työntekijälle maksettu palkka ei sisällä työehtosopimuksessa sovittuja lisiä. Osassa tapauksia myös maksettu peruspalkka alitti työehtosopimusten määräykset.

Myös työajan hallinnassa oli puutteita noin puolessa tarkastettuja kohteita. Työaikakirjanpitoa ei ollut pidetty oikein eikä työajan tasoittumisjärjestelmistä ollut sovittu. Muutamassa tapauksessa havaittiin myös suuria eroja työaikakirjanpidon ja työpaikan kulunvalvontatietojen välillä.

Suomeen työntekijöitä lähettävillä yrityksillä on ollut jo lähes kahden vuoden ajan velvollisuus tehdä lähettämisestä ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle ennen työnteon aloittamista Suomessa. Ilmoituksen tekemättä jättämisestä voidaan määrätä 1 000–10 000 euron laiminlyöntimaksu. Puolessa tarkastetuista kohteista ennakkoilmoitus oli joko kokonaan tekemättä tai se oli tehty puutteellisesti. Näiden osalta on käynnistetty laiminlyöntimaksun harkinta.

Lähetettyjen työntekijöiden työsuhteen ehtojen valvonnan tavoitteena on torjua harmaata taloutta. Työsuojelutarkastajat jatkavat valvontaa valtakunnallisesti.