Miten työpaikalle valitaan luottamusmies?

Nyt on hyvä aika aktivoitua työpaikalla luottamusmiehen valinnassa, sillä nykyisten SEL:n luottamusmiesten toimikausi päättyy 31.12.2022.

Tänä syksynä kaikilla elintarvikealan työpaikoilla tehdään loka- ja marraskuun aikana luottamusmiesvalinnat seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Nyt valittavien luottamusmiesten toimikausi alkaa 1.1.2023 ja kestää kaksi täyttä kalenterivuotta eli se päättyy 31.12.2024. Työpaikalla, jolla ei tällä hetkellä ole luottamusmiestä, toimikausi voi alkaa heti valinnan jälkeen.

SEL:n jäsenet valitsevat työpaikalla keskuudestaan pääluottamusmiehen ja varapääluottamusmiehen. Jos paikallisesti on sovittu, valitaan lisäksi työosastojen luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet. Valinnat tehdään SEL:n luottamusmiesvaalien ohjeen mukaisesti. Ohjeet löytyvät osoitteesta www.selry.fi/luottamusmiesvaalit.

Ensin kutsutaan koolle ehdokasasettelukokous. Kokouksen ajasta ja paikasta päättää ammattiosaston johtokunta tai työhuonekunnan eli työpaikan liiton jäsenten kokous. Kokous on pidettävä ensisijaisesti työpaikalla. Kokouskutsussa on mainittava ehdokkaiden asettamisesta luottamusmiehen valitsemiseksi.

Luottamusmiehen valinnasta ei tarvitse suorittaa työpaikalla vaalia, jos kokouksessa on ehdokkaita vain yksi kuhunkin luottamustehtävään. Jos ehdokkaita ei ole lainkaan tai jos kokousta ei saada koolle, ammattiosaston johtokunta voi valita työpaikan luottamusmieheksi jäsenen, joka suostuu ottamaan tehtävän vastaan.

Työnantajalla, työnjohtajilla tai järjestäytymättömillä työntekijöillä, kuten Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenillä ei ole oikeutta osallistua tai puuttua SEL:n jäsenten luottamusmiehen valintaan. Luottamusmiehen on oltava SEL:n jäsen, sillä hän on ammattiosaston ja liiton edustaja työpaikalla.

Vaalien suorittamisesta vastaa työpaikan SEL:n jäsenten valitsema vaalitoimikunta. Kaikille työpaikan SEL:n ja muiden SAK:laisten liittojen jäsenille on annettava mahdollisuus osallistua luottamusmiesvaaleihin. Muihin SAK:laisiin liittoihin kuuluvien vaaleihin osallistumisen edellytyksenä on, että he eivät valitse työpaikalla omia luottamusmiehiään.

SEL:n aluesihteerit neuvovat luottamusmiehen valinnassa. Olkaa yhteydessä oman alueenne aluesihteeriin.


Kysymykseen vastasi SEL:n järjestöpäällikkö Pekka Närhinen.