Mitä liiton jäsenmaksun verovähennysoikeus tarkoittaa?

Ammattiliiton jäsenmaksu on kokonaisuudessaan verovähennyskelpoinen, mutta mitä se tarkoittaa?

Ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut ovat palkansaajalle tulonhankkimisesta aiheutuvia menoja. Tulonhankkimismenot saa vähentää verotuksessa eli ne vähennetään palkkatuloista ja ne pienentävät verotettavan ansiotulon määrää.

Liiton jäsenmaksun verovähennysoikeus tarkoittaa siis sitä, että ansiotulosi, josta maksamasi tulovero lasketaan, pienenee maksamasi jäsenmaksun verran. Kun vuoden aikana maksamasi jäsenmaksut on huomioitu lopullisessa verotuksessasi, maksat liiton jäsenyydestäsi lopulta vähemmän kuin kuukausittain palkastasi maksamasi summan.

Jäsenmaksut vähennetään täysimääräisenä. Verottajan palkkatulosta automaattisesti myöntämä 750 euron tulonhankkimisvähennys ei rajoita jäsenmaksujen vähennysoikeutta.

Ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut voi vähentää palkan lisäksi myös ansiopäivärahasta, peruspäivärahasta sekä sairauspäivärahasta eli mistä tahansa ansiotulosta.

Työmarkkinajärjestön jäsenmaksuna pidetään työmarkkinajärjestölle ja sen jäsenyhdistyksille maksettavaa jäsenmaksua. Työmarkkinajärjestöjä ovat esimerkiksi palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava sekä näiden jäsenliitot. Työmarkkinajärjestön ja työttömyyskassan jäsenmaksun vähentäminen verotuksessa edellyttää, että jäsenmaksu on maksettu tai peritty palkansaajan palkasta työmarkkinajärjestölle tai sen jäsenliitolle.

Ammattiliitot ja työttömyyskassat ilmoittavat yleensä jäsentensä maksamat jäsenmaksut joka vuosi automaattisesti verottajalle. Näin toimii myös SEL. Jokaisen jäsenen on kuitenkin tarkistettava itse joka vuosi omasta veroehdotuksesta, että vuoden aikana maksettujen jäsenmaksujen määrä on siinä oikein.

Mihin jäsenmaksujen verovähennysoikeus perustuu? Ammattiliiton jäsenmaksun katsotaan liittyvän palkansaajan tulon hankkimiseen. Ammattiliitot neuvottelevat työntekijöiden palkoista ja muista työehdoista sekä tarjoavat muita työelämän tukipalveluja, kuten oikeusapua. Tällä työntekijöille tarjotulla tuella on suoria sekä epäsuoria vaikutuksia palkan muodostumiseen. Tätä kautta ammattiliiton toiminnalla ja jäsenyydellä on suora linkki palkansaajan tulon hankkimiseen.


Kysymykseen vastasi SAK:n veropoliittinen asiantuntija Niko Pankka.

Lue verottajan ohjeet: Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut verotuksessa


Kuva: Hanna Hirvonen