Lue tästä: Miksi vastustamme irtisanomissuojan heikentämistä?

Miksi me vastustamme Sipilän hallituksen esitystä heikentää työntekijöiden irtisanomissuojaa alle 10 hengen yrityksissä?

● Esitys mahdollistaisi irtisanomisen käytännössä mistä tahansa syystä, työntekijät olisivat jatkuvalla ”koeajalla” ja eläisivät epävarmuudessa

● Työntekijät eivät enää uskaltaisi liittyä liittoon, valita luottamusmiestä tai huomauttaa työnantajalle esimerkiksi puutteista työturvallisuudessa ja työehtojen noudattamisessa

● Kynnys vaatia samasta työstä samaa palkkaa tai ilmoittaa perhevapaalle jäämisestä kasvaisi

● Syrjintä esimerkiksi sukupuolen, iän, sairauden, seksuaalisen suuntautumisen tai ammattiliiton jäsenyyden perusteella lisääntyisi

● Erikokoisten yritysten työntekijät olisivat eriarvoisessa asemassa

● Toisin kuin hallitus väittää, esitys ei parantaisi työllisyyttä, tutkimuslaitosten mukaan vaikutukset ovat ”aika lähellä nollaa”

● Irtisanomisesta seuraisi kahden kuukauden karenssi, on kohtuutonta, että työntekijä menettää sekä työpaikan että työttömyysturvan

● Nykyinen lainsäädäntö tarjoaa jo riittävät mahdollisuudet irtisanoa työntekijä yksilöstä johtuvasta asiallisesta ja painavasta syystä

● Elintarvikealan yrityksistä 76 % on alle 10 hengen työpaikkoja


Lue lisää: www.selry.fi/irtisanomissuoja


Päivitetty teksti 2.10.2018 hallituksen uuden esityksen mukaiseksi.

Liitteet