Lue miten vuodenvaihteen lakimuutokset vaikuttavat palkansaajan elämään

Vuodenvaihteessa muuttui jälleen moni palkansaajien arkeen vaikuttava laki:

SAK: Vuodenvaihteen muutoksia: Hallitus leikkaa työttömyysturvaa, työuraeläkkeiden maksu alkaa ja ammatillinen koulutus uudistuu

Työttömän aktiivisuus vaikuttaa jatkossa työttömyysetuuden määrään

TEM: Vuodenvaihteen muutoksia työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla

VM: Vuodenvaihteen muutoksia valtiovarainministeriön hallinnonalalla

STM: Vuodenvaihteen muutokset sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla

Alkoholilain muutoksista osa voimaan jo 1.1.2018 ja loput maaliskuun alussa

OM: Vuoden alusta voimaan tulevia muutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

MMM: Vuodenvaihteen muutoksia maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Kela: Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2018

Verottaja: Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2018