Liperin Mylly tuhoutui rajussa tulipalossa

Vuodesta 1906 toiminut Liperin Mylly syttyi tuleen torstain ja perjantain välisenä yönä. Palokunta sai hälytyksen perjantaina kello 01.54 ja palon sammutustöitä tehtiin vielä perjantaina aamupäivällä. Tuli levisi täysin tuhoutuneesta päärakennuksesta myös siiloihin ja varastosiipeen, jotka saivat myös pahoja vaurioita.

Tulipalon syttymissyy ei ole vielä tiedossa. Palon havaitsi myllyn lähellä olevan leipomon yrittäjä, joka soitti palokunnan paikalle ja ilmoitti tulipalosta yrittäjille.

Henkilövahinkoja palosta ei aiheutunut. Henkilökunta kokoontuu maanantaina kriisipalaveriin.

Nykyiset yrittäjät, Kari Huikuri ja Anne Vänskä ostivat myllyn Osuuskunta ItäMaidolta elokuussa 2019. Vänskä kertoo Suomen Yrittäjien haastattelussa, että mylly on työllistänyt yrittäjien lisäksi neljä vakituista työntekijää, mutta myllyllä on ollut laajempi työllistävä vaikutus alueella.

Liperin Myllyn päätuotteita ovat luomujauhot ja –rehut, ja se on toimittanut jauhoja myös alueen leipomoihin. Vänskä kertoo, että heillä oli ennen tulipaloa ollut hyvä kehittämisdraivi menossa tuotekehityksen ja visuaalisen ilmeen osalta.

Liperin Myllyä on koeteltu tulipaloilla myös vuosina 1927 ja 1961, jolloin mylly tuhoutui täysin tulipalossa. Sen jälkeen tiloja on uudistettu moneen otteeseen. Myllyn toiminnan jatkosuunnitelmista ei ole tässä vaiheessa tietoa.

Liperin kunta sijaitsee Pohjois-Karjalassa Joensuun naapurissa.


Kun työt keskeytyvät tulipalon takia

1. Kun työnteko keskeytyy työnantajasta ja työntekijästä riippumattomasta syystä, kuten tulipalon vuoksi, on työnantaja velvollinen maksamaan työntekijälle palkkaa esteen ajalta, kuitenkin enintään 14 vuorokauden ajan, vaikka este jatkuisikin pidempään.

2. Työnantaja antaa työntekijälle todistuksen, josta ilmenee syy työn keskeytymiselle.

3. Jos et työllisty keskeytyksen ajaksi muualle, ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi työttömäksi työnhakijaksi TE-toimiston sähköisessä Oma asiointi –palvelussa. Toimita työnantajan todistus työn keskeytymisestä TE-toimistolle.

4. SEL:n jäsenet hakevat työttömyyskassalta työttömyyden eli lomautukseen rinnastettavalta ajalta ansiopäivärahaa. Hakemuksen voi tehdä sähköisesti eAsiointi-palvelussa.

5. SEL:n jäsenet saavat apua työpaikan luottamusmieheltä tai SEL:n aluetoimistolta.