Liikkuvuusavustus laajenee kaikkeen osa-aikatyöhön sekä työtä edeltävään koulutukseen

Työttömyyskassat alkoivat tämän vuoden alusta maksamaan uutta etuutta eli peruspäivärahan suuruista liikkuvuusavustusta, jonka tarkoituksena on saada ihmiset liikkumaan pidempiä matkoja työpaikan perässä. Avustusta maksetaan enintään 60 päivän ajan.

Nyt Juha Sipilän hallitus höllentää liikkuvuusavustuksen kriteerejä, jotta sitä käytettäisiin enemmän. Uudet ehdot ovat voimassa, jos työ tai siihen liittyvä koulutus alkaa aikaisintaan 1.1.2018.

– Tärkeä muutos on, että jatkossa liikkuvuusavustusta voi hakea myös takautuvasti, kunhan hakemuksen tekee kolmen kuukauden sisällä työn tai koulutuksen aloittamisesta, Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan johtaja Jenni Korkeaoja kertoo.

Jatkossa liikkuvuusavustusta myönnetään muiden edellytysten täyttyessä myös sellaiseen osa-aikatyöhön, jossa viikkotyöaika on alle 18 tuntia. Avustusta maksetaan kuitenkin vain yhdestä työstä, vaikka hakijalla olisi useampi osa-aikatyö samaan aikaan. Osa-aikatyössä avustusta maksetaan vain tosiasiallisilta työpäiviltä.

– Liikkuvuusavustusta saa jatkossa myös silloin kun työnhakija osallistuu työsuhdetta edeltävään koulutukseen, Korkeaoja toteaa.

Perheellisillä liikkuvuusavustuksen taso nousee, sillä etuuteen voidaan ensi vuoden alusta maksaa lapsikorotusta ansiopäivärahan tapaan. Kaikki voivat saada korotusosan, mikäli työpaikka tai työhön liittyvän koulutuksen järjestämispaikka sijaitsee yli 200 kilometrin päässä asuinpaikasta tai muuttoa edeltävästä asuinpaikasta.


Lue lisää liikkuvuusavustuksesta