Lihanjalostustehtaalle tuomio työtapaturmasta, jossa työntekijän sormet jäivät puristuksiin pakkauskoneeseen

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi 11.8.2020 tamperelaisen lihanjalostusyrityksen 6 000 euron yhteisösakkoon sekä yrityksen tuotantojohtajan ja kaksi työnjohtajaa 15 päiväsakon rangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta.

Tuomio tuli heinäkuussa 2018 tapahtuneesta työtapaturmasta, jossa työntekijä oli ollut työskentelemässä makkaranpakkauskoneella. Työntekijä oli aamuvuoron aluksi valmistellut pakkauskonetta käyttökuntoon syöttämällä muoviset ylä- ja alakalvot koneeseen. Alakalvo meni kuitenkin ryppyyn ja työntekijä oli yrittänyt oikaista kalvoa leikkurin kohdalta. Hänen tarkoituksenaan oli ollut vetää kalvo käsin koneesta läpi. Kun työntekijä tarttui kalvoon, koneen leikkuri ja puristinosa liikkui, jolloin työntekijän sormet jäivät koneeseen puristuksiin.

Työsuojeluviranomaisen mukaan yritys oli laiminlyönyt vaarojen selvittämistä ja poistamista sekä työntekijän riittävää perehdyttämistä koskevia velvoitteitaan.

Käräjäoikeus totesi, että vaikka tapaturman aiheuttanut vaaratekijä oli tunnistettu koneelle tehdyssä vaarojen arvioinnissa, työnantaja ei ollut ryhtynyt vaaran poistamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin. Työntekijöitä oli opastettu sammuttamaan kone häiriötilanteen sattuessa, mutta pääsyä koneen vaara-alueelle ei ollut estetty teknisin toimenpitein, vaikka se olisi ollut mahdollista.

Käräjäoikeus katsoi myös, ettei työntekijää oltu perehdytetty riittävästi ennen pakkausosastolla työskentelyn aloittamista. Työntekijän osalta ei löytynyt pakkausosastoa koskevaa perehdytysasiakirjaa, vaikka perehdyttäminen yhtiössä oli dokumentoitu kunkin työntekijän osalta. Perehdyttämisvelvollisuutta koskeva asia oli kuitenkin työturvallisuusrikoksena vanhentunut ja teonkuvaus tältä osin hylättiin.

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että työpaikalla vaarojen arvioinnissa havaitut vaarat tulee ensisijaisesti poistaa työvälineen rakenteeseen tai sen ympäristöön liittyvillä teknisillä toimilla. Vasta, jos vaaraa ei voida poistaa teknisillä toimilla, työvälineen käytön turvallisuus tulee varmistaa opastuksella, varoituslaitteilla, turvamerkeillä ja henkilönsuojaimilla. Lisäksi työnantajan tulee huolehtia myös vanhojen työntekijöidensä perehdyttämisestä, jos heidän työtehtävissään tapahtuu muutoksia.

Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomio jäi lainvoimaiseksi, sillä osapuolet eivät valittaneet siitä.