”Lex Lindströmin” vaikutukset vähäiset: Eläketuelle siirtynyt odotettua harvempi

Kesäkuusta lähtien noin 3 000 pitkäaikaistyötöntä on siirtynyt ”Lex Lindströmin” luomalle uudelle etuudelle, eläketuelle. Ennakkoon arvioitiin, että uutta etuutta hakisi yli 5 000 pitkäaikaistyötöntä.

 – Eläketukea on haettu odotettua vähemmän. Lain vaikutukset ovat vähäiset, eikä sillä ole pysyvämpää vaikutusta, johtava tutkija Pertti Honkanen Kelasta arvioi.

Honkasen mukaan myöskään vuoden alusta voimaan tulleella aktiivimallilla ei ole suoranaista vaikutusta eläketuelle hakeutumiseen.

 – Eläketuella on tiukat rajat. Lisäksi vanhuuseläke tulee vastaan nopeasti eläketukea saavalle, Honkanen toteaa.

Eläketukea maksetaan siihen asti, kun henkilö täyttää 65 vuotta tai siirtyy työkyvyttömyyseläkkeelle.

Eläketukea voi saada, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • asut Suomessa
  • olet syntynyt ennen 1.9.1956 eli olet täyttänyt 60 vuotta ennen 1.9.2016
  • olet ollut oikeutettu työmarkkinatukeen 31.8.2016
  • olet saanut ajanjaksolla 1.9.2010–31.8.2016 työmarkkinatukea vähintään 1 250 päivää tai enimmäisajan työttömyyspäivärahaa ja lisäksi työmarkkinatukea vähintään 750 päivää.

Eläketuki on takuueläkkeen suuruinen eli 775,27 euroa kuukaudessa tänä vuonna. Tukea haetaan Kelasta, joka sen maksaakin.

Työministeri Jari Lindströmin (sin.) mukaan nimetyn lain, Lex Lindströmin, tarkoituksena oli siivota työttömyyskortistoa niistä, jotka ovat menettäneet mahdollisuutensa palata työmarkkinoille. Ikääntyneet ja koulutusta vailla olevat pitkäaikaistyöttömät päästetään eläkkeelle.

Kela lähetti viime toukokuussa kirjeen 4 250 työttömälle, joilla katsottiin olevan mahdollisuudet eläketukeen.

Hakemuksia tuli odotettua vähemmän. Syyskuussa eläketuen saajia oli eniten eli 3 170 henkilöä. Tammikuussa eläketukea maksettiin noin 3 140 henkilölle. Määrä laskee kuukausittain niin, että viimeiset eläketuet maksetaan vuonna 2021. Silloin nuorimmat etuuden piirissä olevista täyttävät 65 vuotta ja siirtyvät vanhuuseläkkeelle.

Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttöminä olleita oli tammikuun lopussa vajaat 90 000. Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttöminä olleita oli lähes 46 500.

Teksti: Tiina Tenkanen/UP


Lue lisää Kelan verkkosivuilta: Eläketuki ikääntyvälle pitkäaikaistyöttömälle