Leipomotyöntekijän sormet vahingoittuivat työtapaturmassa

Satakunnan käräjäoikeus on perjantaina 3.7.2020 tuominnut satakuntalaisen leipomoyrityksen toimitusjohtajan ja leipomon esimiehen kummankin työturvallisuusrikoksista 30 päiväsakon sakkorangaistuksiin.

Oikeudessa käsiteltävänä oli vuosi sitten maaliskuussa tapahtunut työtapaturma, joka sattui, kun leipomotyöntekijä oli ollut puhdistamassa taikinanpaloittelukoneen suppiloa. Kone oli joko käynnistynyt tai ollut käynnissä, kun työntekijä oli tehnyt puhdistustyötä. Työntekijän sormet olivat osuneet suppilon pohjalla olevaan leikkaavaan terään, jolloin kaksi sormea oli vahingoittunut.

Koneesta puuttuivat kosketussuojaritilä ja turvakytkin, jotka olisivat estäneet koneen käynnistymisen, kun ritiläkansi on avattu. Tämän lisäksi koneen käyttöön liittyviä vaaroja ei ollut selvitetty tai arvioitu ennen koneen käyttöönottoa. Myöskään koneen käyttöohjetta ei ollut lainkaan saatavilla työpaikalla.

Työnantaja esitti todisteena hieman erilaisen taikinapalakoneen arvioinnin vuodelta 2006. Lisäksi todistelussa tuotiin ilmi, että työpaikalla työturvallisuusohjeita jaettiin suullisena perimätietona.

Käräjäoikeuden mukaan nämä eivät kuitenkaan osoittaneet, että työpaikalla olisi säännöllisesti ja järjestelmällisesti arvioitu erilaisten koneiden työturvallisuutta. Lisäksi käräjäoikeus katsoi selvitetyksi, että taikinapalakone oli ollut työturvallisuusmääräysten vastainen.

Kokonaisuutena arvioiden käräjäoikeus katsoi, että asennuksesta kulunut pitkähkö aika, ohjekirjan hankkimatta jättäminen ja asennuksen jälkeisen koneen riskien ja vaarojen arvioinnin laiminlyöminen osoittivat työnantajan edustajien toimineen huolimattomasti.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että työnantajan on tehtävä vaarojen arvioinnit riittävän järjestelmällisesti, jotta vaarat tunnistetaan ja vaara-alueelle pääsy estetään. Jos työpaikalle asennetaan koneita tai laitteita, on näihin liittyvät vaarat arvioitava ennen koneen tai laitteen käyttöönottoa. Jos vaaroja ei arvioida, voivat ne jäädä havaitsematta, jolloin niitä ei myöskään huomata poistaa. Tässä tapauksessa se tarkoitti sitä, että koneesta puuttui suojaus, joka olisi estänyt työtapaturman.

Käräjäoikeuden tuomio on lainvoimainen (tieto päivitetty 12.8.2020).