Leipomolle 7 500 euron yhteisösakko työturvallisuusrikoksesta

Työntekijän sormi vahingoittui annostelijan pesussa sattuneessa työtapaturmassa, josta työnantaja tuomittiin 7 500 euron yhteisösakkoon.

Leipomoalan yritys sai tuomion Joutsenossa vuonna 2017 sattuneesta työtapaturmasta, jossa leipomotyöntekijän sormi vahingoittui. Työntekijä oli puhdistamassa täytteenannostelijaa, johon oli asennettu erillinen turvajärjestelmän ohituskytkin. Kytkimen avulla koneen syöttöteloja ja rattaistoa voitiin käyttää pesun aikana tuotantonopeudella täysin suojaamattomasti.

Pesun yhteydessä työntekijän sormi joutui käynnissä olleen täytteenannostelijan avoimen rattaan väliin ja vahingoittui. Työpaikalla oli vuonna 2014 sattunut samankaltainen työtapaturma ohituskytkimellä varustetun toisen merkkisen täyteannostelijan pesussa.

Etelä-Karjalan käräjäoikeus totesi lokakuun lopussa antamassaan tuomiossa, että työpaikalla olisi pitänyt tehdä systemaattinen ja huolellinen vaarojen tunnistaminen ja arviointi viimeistään vuonna 2014 tapahtuneen onnettomuuden jälkeen, ja varmistaa kaikkiin leipomon koneisiin rakennettujen turvarajojen ohitusjärjestelmien poistaminen.

Käräjäoikeuden mukaan täyteannostelijan peseminen sen käynnissä ollessa oli ollut ainakin joidenkin esimiesten tiedossa ja melko yleinen työntekotapa, joten myös työntekijöiden turvallisten työtapojen valvonnassa oli työpaikalla ollut puutteita.

Työsuojelun lakimies Jasmine Peltorinne Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että valvonta edellyttää työnantajalta aktiivisuutta. Työnantajan on välittömästi ja oikea-aikaisesti puututtava havaitsemiinsa epäkohtiin. Työtapoja asianmukaisesti valvomalla työnjohdon olisi pitänyt huomata ohituskytkimen käyttö täytteenannostelijan pesussa ja reagoida siihen. Valvonta on riittävää, jos työnantaja on tietoinen työpaikan tapahtumista, olosuhteista sekä vakiintuneista työntekotavoista.

– Työnteon valvonta on parhaimmillaan järjestelmällistä ja jatkuvaa työympäristön ja työolosuhteiden arviointia sekä sen perusteella tapahtuvaa aktiivista turvallisuustason parantamista, Peltorinne toteaa.

Etelä-Karjalan käräjäoikeuden tuomio jäi lainvoimaiseksi, sillä osapuolet eivät ilmoittaneet tyytymättömyyttään tuomioon.


Kuva: Karoliina Öystilä. Kuva ei liity tapaukseen.