Kylmäsen Rantsilan tehtaan jälleenrakentamisen aikataulu edelleen auki

Kylmänen Food irtisanoi keväällä lähes koko Rantsilan henkilöstönsä, mutta yhtiö aikoo edelleen rakentaa uudestaan tehtaan, jonka raju tulipalo tuhosi viime vuoden marraskuussa. Palon syttymissyyksi selvisi tammikuussa välikaton sähkökeskuksessa syntynyt nollajohtimen vaurio.

Työnantaja ilmoitti heti tulipaloa seuraavana päivänä, että tehdas rakennetaan uudestaan, jos se vaan on mahdollista. Aluksi työntekijöiden työsuhteet jätettiin ”kellumaan”, mutta huhtikuun lopussa päättyneet yt-neuvottelut johtivat valtaosan työsuhteista irtisanomiseen.

Siikalatvan kunnassa Rantsilassa sijaitsevalla tehtaalla työskenteli ennen tulipaloa noin 60 ihmistä. Yt-neuvotteluiden jälkeen määrä tippui kahteentoista, joista valtaosa on hallituksen puheenjohtaja Antti Kylmäsen mukaan toimihenkilöitä.

Palossa tuhoutui lähes koko tuotantolaitos, mutta osa hirviteurastamosta sekä tehtaanmyymälä ja toimistorakennus jäivät pystyyn. Nyt tiloja on muokattu niin, että Rantsilassa voidaan aloittaa hirvenlihan vastaanotto lähiaikoina.

– Tehtaanmyymälästä otetaan tilaa savustamolle ja uusi tehtaanmyymälä on parhaillaan rakenteilla, jo harjakorkeudessa, Antti Kylmänen kertoo.

Nyt Rantsilassa työskentelee kaksi työntekijää SEL:n tessin alaisissa töissä. Muutamia lisäkäsiä palkataan Kylmäsen mukaan todennäköisesti vielä syksyn aikana.

– Tulipalon jälkeen osa tuotannosta pystyttiin siirtämään Sodankylän yksikköön, jossa tehdään poronlihatuotteita. Makkarat, kuten Pororyynäri, valmistetaan nyt siellä, Kylmänen sanoo.

Sodankylän tuotantolaitoksessa työskentelee 12 ihmistä. Osa viipaloinnista ja pakkaustoiminnoista ostetaan alihankintana.

Kylmäsen mukaan sekä vakuutuskorvausten saanti että toiminnan uudelleenrakentaminen ovat yllättäneet hitaudellaan. Yksin palaneen laitoksen purkaminen lupaprosesseineen ja jätevesijärjestelmän rakentaminen uudelleen veivät kuukausia.

Antti Kylmänen sanoo, että uusi tuotantolaitos tulee kyllä, mutta aikataulua hän ei uskalla arvioida. Osa pohjatöistä uudelle tehtaalle on kuitenkin jo tehtynä.

Hän kiittelee varsinkin alueen K-kauppiaita ja S-ryhmän Osuuskauppa Arinaa, jotka ovat ottaneet hyvin tuotteita valikoimiinsa takaisin.

– Sieltä sanottiin, että mitä tuotteita vaan saatte valmiiksi, niin pääsette valikoimiin, Kylmänen kertoo.