Kun lämpötila ylittää työpaikalla +28 °C, on työtä tauotettava lisää

Monilla elintarvikealan työpaikoilla altistutaan kuumuudelle ympäri vuoden, mutta kesällä kuumuus on tavallistakin useamman työntekijän kiusana. Jos työpaikalla ilman lämpötila ylittää 28 °C teknisistä toimenpiteistä huolimatta, on työtä kevennettävä lyhentämällä työntekijöiden altistumisaikaa kuumuudelle.

Työsuojeluviranomainen neuvoo noudattamaan työpaikoilla vakiintunutta käytäntöä, jonka mukaan jokaiseen tuntiin kevyissä ja keskiraskaissa pakkotahtisissa töissä tulee sisällyttää kymmenen minuutin lisätauko, kun työtilan lämpötila on yli 28 °C. Jos työpisteen lämpötila on yli 33 °C, tarvitaan 15 minuutin tauko tunnissa. Ylimääräinen tauko on taukoa kuumassa työskentelystä eli se on työaikaa ja työnantaja voi osoittaa työntekijälle sen ajaksi muita työtehtäviä, jos ne tehdään viileämmissä tiloissa.

Raskaassa ruumiillisessa työssä voidaan tarvita enemmän kuumalle altistumista estäviä toimia, teknisiä ratkaisuja ja lämpötilasta aiheutuvan henkilökohtaisen sairausriskin selvittämistä.

Jos työturvallisuus ja työpaikan käytännöt mahdollistavat, työntekijä voi itse vähentää lämpörasitusta valitsemalla työhön sopivan kevyen ja väljän vaatetuksen. Erityisen tärkeää on huolehtia elimistön neste- ja suolatasapainosta. Jos nestevajetta ei korvata, sisäelinten lämpötila nousee ja elimistön kuivuminen kuormittaa verenkiertoa.

Kuuma on riski työntekijän terveydelle ja työturvallisuudelle ja siksi työnantajan on ryhdyttävä toimiin sen torjumiseksi ja haittojen vähentämiseksi. Ilman suojatoimia kuumatyöstä saattaa seurata lämpökouristuksia, lämpöpyörtyminen ja jopa lämpöhalvaus.

Työ liian kuumassa on työntekijälle myös epämiellyttävää, jolloin työviihtyvyys ja työmotivaatio heikkenevät. Keskittyminen on vaikeaa, kun vireystila laskee. Kova kuumuus kuormittaa elimistöä ja vaikuttaa haitallisesti fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn: virheet lisääntyvät ja tuottavuus laskee. Äkillisiin lämpösairauksiin liittyvä sekavuus ja tajuttomuus voivat pahimmillaan aiheuttaa jopa vakavan työtapaturman.


Työsuojeluviranomainen: Lämpöolot

Työterveyslaitos: Kuumassa työskentely

Työturvallisuuskeskus: Työpaikan lämpöolot