Koronavirusepidemian takia palkatta pois töistä oleville tulossa väliaikainen tuki

Hallitus esittää koronavirusepidemian vuoksi palkatta pois töistä oleville väliaikaista tukea, jota voisivat saada:

  • varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten vanhemmat, jotka hoitavat lastaan kotona koronatilanteen takia ja ovat joutuneet ottamaan palkatonta vapaata työstään
     
  • peruskoulun 1.‒3. luokalla olevien lasten vanhemmat, jotka hoitavat lastaan kotona koronatilanteen takia ja ovat joutuneet ottamaan palkatonta vapaata työstään
     
  • henkilöt, jotka ovat palanneet ulkomailta Suomeen ja joutuneet karanteenia vastaaviin olosuhteisiin ja ovat joutuneet ottamaan palkatonta vapaata työstään
     
  • maahan saapuvat kausityöntekijäryhmät, jos työsuhteen alussa on kahden viikon palkaton poissaolo karanteenia vastaavissa olosuhteissa Suomessa.

Tuki korvaisi vanhemman ansionmenetystä silloin, kun vanhempi on palkatta poissa työstään hoitaakseen kotona varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksen 1-3 vuosiluokalla olevaa lastaan hallituksen koronavirusepidemian torjumiseksi antamien suositusten mukaisesti.

Tukeen olisi oikeutettu myös erityisen tuen tarpeessa olevan oppilaan sekä pidennetyn oppivelvollisuuden ja valmistavan opetuksen piirissä olevan oppilaan vanhempi.  

Oikeus tukeen olisi Suomessa työ- tai virkasuhteessa olevalla vanhemmalla tai huoltajalla, tai vanhemman tai huoltajan kanssa samassa taloudessa asuvalla puolisolla. 

Etuutta maksettaisiin myös ulkomailta Suomeen saapuville henkilöille, jotka on ohjattu karanteenia vastaaviin olosuhteisiin, ja ovat tästä syystä palkattomasti poissa töistä. Korvauksen edellytys on Suomessa voimassa oleva työ- tai virkasuhde. Tukea maksetaan korkeintaan 14 vuorokauden ajan Suomeen saapumisesta.

Myös maahan saapuva kausityöntekijäryhmä voisi saada tukea, jos työsuhteen alussa on kahden viikon palkaton poissaolo karanteenia vastaavissa olosuhteissa.

Korvausta maksettaisiin, jos ansionmenetystä ei korvata muun lain, kuten tartuntatautilain, nojalla. Korvauksen saaminen edellyttäisi työntekijän ja työnantajan välistä sopimusta palkattomasta poissaolosta.

Tuki olisi saman suuruinen kuin vähimmäismääräinen vanhempainpäiväraha eli 28,94 euroa arkipäivältä ja 723,50 euroa kuukaudessa. Tukea on tarkoitus maksaa 16.3.2020 alkaen poikkeusolojen ajan. Koululaisten vanhemmille tukea maksettaisiin enintään koulun lukukauden ajalta.

Kun hallituksen esitys on hyväksytty eduskunnassa, tukea voi hakea takautuvasti Kelalta.


Seuraa tiedotustamme osoitteessa www.selry.fi/korona


Lisäys 27.4.2020:

Koronavirusepidemian takia palkatta pois töistä olevat voivat hakea epidemiatukea Kelasta