Kolmikantaneuvottelut päättyivät, SEL:n keskuslakkotoimikunta koolla keskiviikkona

Kolmikantaneuvottelut Sipilän hallituksen esittämästä irtisanomislaista ovat päättyneet tänään. SAK ei edelleenkään pidä lakimuutosta tarpeellisena. SAK edellyttää, että hallitus antaa esityksen eduskunnalle kolmikannassa sovitussa muodossa, mikä tarkoittaisi, että lakiin kirjataan käytännössä nykyinen oikeuskäytäntö, jossa huomioidaan jo työnantajan koko yhtenä arviointitekijänä työsuhteen irtisanomisperusteen kokonaisharkinnassa.

– Nykyinen laki on ollut toimiva ja mahdollistanut jo asioita, joilla tätä lakiesitystä on myyty, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta korostaa.

SAK ja jäsenliitot ovat tehneet keväästä lähtien työtä, jotta lakiin ei kirjattaisi mitään, mikä eriarvostaisi työntekijöitä tai mahdollistaisi mielivaltaisen irtisanomisen. Sipilän hallitus on perääntynyt vaatimasta irtisanomissuojan heikentämistä ”nykyistä vähäisemmästä syystä” tai kun ”työnantajan ja työntekijän välinen luottamussuhde” on mennyt.

SAK:laiset ammattiliitot käsittelevät hallituksen esityksen työsopimuslain muuttamisesta perusteluineen omissa hallinoissaan ja päättävät järjestöllisistä toimistaan. SEL:n osalta keskuslakkotoimikunta käsittelee tilannetta keskiviikkona 7.11.2018. SEL päätti viime viikolla siirtää poliittista lakkoa kunnes kolmikantaneuvottelut on saatu valmiiksi.