Kiire aiheuttaa tapaturmia työpaikalla ja vapaa-ajalla

Suomessa sattuu vuosittain yli miljoona tapaturmaa, joista noin 120 000 sattuu työpaikalla tai työmatkaliikenteessä. Perjantaina 13. lokakuuta järjestettävällä Tapaturmapäivällä kiinnitetään huomiota kiireen aiheuttamiin tapaturmiin ja niiden ehkäisyyn.

– Kiire vaikuttaa tapaturmien todennäköisyyteen sekä suoraan että välillisesti, sillä kiire lisää myös henkistä kuormittumista. Henkinen kuormittuminen voi johtaa tarkkaavaisuuden heikkenemiseen ja tapaturmien lisääntymiseen, kertoo turvallisuusjohtamisen tutkija Sari Tappura Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Tampereen Teknillisen yliopiston tutkimuksessa kävi ilmi, että esimiesten kuormittuneisuus on eräs este heidän sitoutumiselleen turvallisuustyöhön.

– Töiden hyvä ennakkosuunnittelu ja riskien arviointi vähentää sähläystä ja vahinkoja, mikä yleensä tuo ajan ja kustannusten säästöä kokonaisuuden kannalta. Esimerkiksi ne työmaat, joilla sattuu vähemmän työtapaturmia, ovat usein myös kannattavampia ja pysyvät paremmin aikataulussa, Tappura sanoo.

Tärkeää on se, miten johto ja esimiehet suhtautuvat kiireeseen. Kun johto osoittaa näkyvästi sitoutumisensa turvallisiin menettelytapoihin, voidaan sitä kautta vaikuttaa myös työntekijöiden käyttäytymiseen ja asenteisiin myös kiireen painaessa päälle.

– Työyhteisöissä olisi myös tärkeää keskustella ja jakaa yhdessä keinoja kuormittumisen hallintaan, Tappura kannustaa.

Tapaturmapäivänä muistutetaan, että kiire vaikuttaa tapaturmien syntyyn aiheuttaen vahinkoja töissä, kotona ja liikenteessä. Kiire yhdellä elämän alueella heijastuu myös muualle. Esimerkiksi työkiire näkyy työpaikkojen lisäksi liikenteessä.

Kiire altistaa tapaturmille myös kotioloissa. 80 prosenttia vammaan johtavista tapaturmista sattuu kotona ja vapaa-ajalla. Työympäristön kiireen hallintakeinot, kuten ennakointi, riskien arviointi ja kuormittumistekijöistä keskusteleminen, soveltuvat myös kotiin.

– Kotiympäristön kiireen hallinnassa korostuvat omasta hyvinvoinnista huolehtiminen sekä levon ja riittävien yöunien merkitys. Levännyt mieli edistää turvallisuutta myös liikenteessä ja työpaikoilla. Tietoinen pysähtyminen onkin olennainen osa kiireen hallintaa ympäristöstä riippumatta, muistuttaa sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Pirjo Lillsunde.

Vuonna 2015 tapaturman seurauksena Suomessa kuoli 2 399 ihmistä. Heistä 2 125 kuoli kotona ja vapaa-ajalla sattuneessa tapaturmassa, 270 tieliikenteessä ja 29 työpaikalla.


Tapaturmapäivän verkkosivut