Kannattaako olla liiton jäsen, kun muutkin saavat samat palkankorotukset?

Jäsenemme kysyi: kannattaako minun olla liiton jäsen, kun YTK:n jäsenetkin saavat samat palkankorotukset? Vastauksemme on: kyllä todellakin kannattaa!

Sinun kannattaa ehdottomasti olla jatkossakin oman alasi ammattiliiton jäsen eli elintarvikealan työntekijän kannattaa olla SEL:n jäsen. YTK on pelkkä työttömyyskassa. YTK ei ole ammattiliitto. YTK ei valvo työntekijöiden etua, se ei neuvottele palkankorotuksia työntekijöiden palkkoihin tai aja parannuksia muihin työehtoihin. Ammattiliitto on työntekijän puolella ja neuvottelee palkoista sekä muista työehdoista työnantajien kanssa.

SEL:n tärkeimmät jäsenedut ovat työehtosopimus, luottamusmies, työsuhdeneuvonta ja oikeusapu.

Luottamusmiehemme työpaikoilla ja asiantuntijamme neuvovat joka päivä satoja jäseniämme palkka- ja muissa työsuhdeasioissa. Autamme jäseniämme ratkaisemaan pieniä ja isoja työelämän ongelmia ja riitatilanteita. Hankimme joka vuosi pelkästään neuvottelemalla jäsenillemme satoja tuhansia euroja heille kuuluvia palkkasaatavia ja korvauksia esimerkiksi laittomista irtisanomisista.

YTK hoitaa vain työttömyysturvaa samalla tavalla kuin muutkin työttömyyskassat, eikä se ole edes halvin työttömyyskassa. Jos maksaa isompaa jäsenmaksua ja liittyy myös YTK-yhdistyksen eli YTK Työelämä ry:n jäseneksi, saa esimerkiksi oikeusturvavakuutuksen, mutta SEL:n jäsenmaksuun sisältyvä oikeusapu on paljon laajempi jäsenetu. SEL:n oikeusapu kattaa kaiken eikä jäsen joudu maksamaan itse mitään omavastuuosuutta.

Vain ammattiliiton eli SEL:n jäsenenä olet mukana parantamassa elintarvikealan työntekijöiden palkkaa ja muita työehtoja. Jos elintarvikealan työntekijät eivät ole SEL:n jäseniä, liitolla ei ole voimaa neuvotella palkankorotuksista ja muista työehdoista työntekijöille. Jos meillä ei ole ammattiliittoa, meillä ei ole enää työehtosopimusta, jonka ansiosta työntekijöillä on paljon paremmat palkat ja muut työehdot kuin mitä laki määrää. Esimerkiksi palkankorotuksista, pekkasista, pidemmistä palkallisista sairauslomista ja lomarahoista on sovittu vain SEL:n neuvottelemassa työehtosopimuksessa, niitä ei ole laissa.

>> Lue lisää: Tiedätkö minkä ansiosta sinulla on nämä oikeudet? Työehtosopimus vs. laki

Myös liittoon kuulumattomat työntekijät saavat työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset ja muut työehdot, koska elintarvikealan työntekijöiden työehtosopimukset ovat yleissitovia. Yleissitova työehtosopimus takaa sen, että mikään alalla toimiva yritys ei voi vääristää kilpailua polkemalla työntekijöiden palkkoja ja muita työehtoja alle työehtosopimuksessa sovitun minimitason. Paikallisesti voidaan aina sopia työehtosopimusta paremmista palkoista ja muista työehdoista.

Yleissitovuudesta hyötyvät kaikki, mutta työehtosopimuksen takaamat työntekijöiden paremmat edut ja oikeudet ovat jatkossakin olemassa vain ja ainoastaan ammattiliittoon kuuluvien työntekijöiden ansiosta.

Kiinnostaako sinua, millä palkalla ja muilla työehdoilla teet töitäsi ja millaisissa työoloissa työskentelet? Jos vastasit kyllä, silloin sinun kannattaa kuulua oman alan ammattiliittoon, sillä näitä asioita hoitaa jäsenten muodostama liitto.


Kysymykseen vastasi SEL:n järjestöpäällikkö Pekka Närhinen.