Isiä kannustetaan käyttämään perhevapaaoikeuksiaan

Sosiaali- ja terveysministeriön uusi Isäaikaa-kampanja kannustaa isiä käyttämään perhevapaaoikeuksiaan. Kampanjalla halutaan lisätä isien perhevapaiden käyttöä sekä korostaa isän ja lapsen yhteisen ajan merkitystä. Tavoitteena on myös vahvistaa isämyönteisyyttä erityisesti miesenemmistöisillä aloilla. Isät haastetaan lisäksi jakamaan kokemuksiaan perhevapaista sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #Isäaikaa.

Kampanjan verkkosivuilla www.isäaikaa.fi on tietoa perhevapaista isille ja työnantajille sekä kahdeksan isän omakohtaiset tarinat perhevapaiden iloista. Mukana on myös Saarioisten Sahalahden tehtaan pääluottamusmies Aapo Niemi.

Vuonna 2016 isät käyttivät vain noin 10 prosenttia kaikista korvatuista vanhempainpäivärahapäivistä. Lähes viidennes isistä ei käytä lainkaan perhevapaata.

– Perhevapaat ovat ainutlaatuinen osa työelämän arkea. Isällä on niihin oikeus ja ne tarjoavat isälle mahdollisuuden keskittyä uuteen perheenjäseneen ja ottaa sekä saada vuorollaan vastuu lapsen hoidosta, tasa-arvoasioista vastaava ministeri Annika Saarikko sanoo.

Perhevapaajärjestelmää on uudistettu viimeksi vuonna 2013. Isäaikaa-kampanjan toteutus osuu aikaan, jolloin järjestelmän uudistaminen on jälleen ajankohtaista. Viimeisin uudistus avasi mahdollisuuden perhevapaiden jakamiseen myös eronneille isille.


Kampanjan verkkosivut: www.isäaikaa.fi

SAK:n malli perhevapaiksi