HKScanille 60 000 euron yhteisösakko työturvallisuusrikoksesta

Etelä-Savon käräjäoikeus on eilen tuominnut HKScan Finland Oy:n 60 000 euron yhteisösakkoon ja sen tuotantojohtajan sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta, koska yhtiössä on vuosina 2013-2017 rikottu työturvallisuusmääräyksiä laiminlyömällä velvollisuutta selvittää riittävän järjestelmällisesti yhtiön tehtaiden koneiden tapaturman vaarat ja suojata ne mekaanisilla tai teknisillä suojilla niin, että työntekijöiden koskettaminen koneiden vaarallisiin liikkuviin osiin olisi estetty.

Käräjäoikeus on jo ennen tätä tuomiota, vuosina 2011 ja 2012 tuominnut yhtiön Mikkelin tehtaan edustajia koneiden vaarojen selvittämisvelvollisuuden laiminlyönnistä. Työsuojelutarkastaja oli tämän jälkeen vuosien 2013-2017 aikana tehnyt HKScanin Mikkelin tehtaalla kolme tarkastusta, joissa tarkastaja oli todennut puutteita koneiden suojauksessa. Tarkastaja oli vaatinut suojaamaan koneet ja antanut yhtiölle toimintaohjeen selvittää muidenkin koneiden vaarakohdat ja suojata ne.

HKScanin Mikkelin tehtaan lihansekoituskoneella sattui joulukuussa 2016 tapaturma, jossa työntekijän sormi leikkautui poikki koneen suojaamattomuuden takia. HKScanin Outokummun tehtaalla oli jo tätä ennen sattunut vastaavanlainen tapaturma vastaavanlaisella suojaamattomalla koneella.

Käräjäoikeus tuomitsi yhtiön tuotantojohtajan työturvallisuusrikoksesta, koska hän ei ollut huolehtinut, että yhtiön koneiden vaarakohdat selvitetään riittävän yksityiskohtaisesti. Tuotantojohtaja sai 20 päiväsakkoa, josta hänelle tulee maksettavaa 1340 euroa.

Käräjäoikeus katsoi, että vaikka HKScan on viimeisimmän työtapaturman jälkeen ryhtynyt toimenpiteisiin vastaavien tapaturmien ehkäisemiseksi, on työnantajan toiminta ollut moitittavaa, koska Mikkelin tehtaalla ollut kone oli ollut suojaamattomana pitkään, eikä sitä oltu suojattu, vaikka Outokummun tehtaalla oli sattunut jo aikaisemmin vastaava tapaturma. Työnantaja oli ainoastaan varoittanut työntekijöitä koneen vaarallisuudesta, mutta konetta ei ollut suojattu niin, että työntekijät eivät voi koskettaa koneen vaarallisiin osiin.

Käräjäoikeuden tuomio on lainvoimainen (tieto päivitetty 1.10.2019).