Henri Lindholm jatkaa SEL:n edustajana EFFAT:n hallituksessa

SEL:n liittosihteeri Henri Lindholm valittiin jatkamaan elintarvike-, maatalous- ja matkailualojen ammattiliittojen eurooppajärjestön EFFAT:n hallituksessa vuosiksi 2020-2024. Lindholmin varajäseneksi hallitukseen valittiin SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen. Lindholm toimii tällä hetkellä myös elintarvikealan ammattiliittojen pohjoismaisen järjestön NU:n sekä maailmanjärjestö IUF:n hallituksissa.

Suomesta EFFAT:n hallitukseen tulivat valituksi myös Palvelualojen ammattiliitto PAM:n puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen ja hänen varajäsenensä, kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija Josetta Nousjoki sekä Ammattiliitto Pron kansainvälisten asioiden asiantuntija Sari Vaittinen ja hänen varajäsenensä, Teollisuusliiton sopimusasiantuntija Riikka Vasama.

EFFAT:n viiden vuoden välein järjestettävä, järjestyksessään 5. kongressi oli tällä viikolla koolla keskiviikkona ja torstaina Zagrebissa Kroatiassa. Kongressi kokosi 34 maasta 350 osallistujaa, joista jäsenliittojen äänivaltaisia kokousedustajia oli 150. SEL:n jäsenten äänivaltaa kokouksessa käyttivät nuoret luottamusmiehet Jere Anttinen ja Helena Paasivirta.

Jere Anttinen kiitti puheessaan, että EFFAT:n tavoitteissa vuosille 2020–2024 kaikista tärkeimmäksi tavoitteeksi nostettiin työntekijöiden järjestäytymisen parantaminen.

– Erityisesti nuoret ja maahanmuuttajat eivät usein liity automaattisesti ammattiliiton jäseneksi, vaan heidän kanssa pitää keskustella ja perustella hyvin, miksi liiton jäseneksi kannattaa liittyä. Meillä pitää olla vastauksia ihmisten kysymyksiin ja huolenaiheisiin. Voimme parantaa työehtojamme vain, jos järjestäytymisasteemme on riittävän korkea, Anttinen muistutti.

Helena Paasivirta kertoi kokousväelle parhaillaan käynnissä olevasta ensimmäisestä SEL:n nuoret vaikuttajat –koulutuksesta, jossa nuoret oppivat liiton toiminnasta ja saavat rohkeutta toimia liitossa aktiivisina jäseninä.

– Toivon, että kaikissa EFFAT:n jäsenliitoissa tuetaan nuorten jäsenten omaa toimintaa ja nuorten omaa koulutusta. Liittojen nuorisotyö tarvitsee henkisen tuen lisäksi myös rahaa ja tekijöitä, Paasivirta korosti.

SEL:n delegaatioon kokouksessa kuuluivat myös puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen, liittosihteeri Henri Lindholm, tiedottaja Kati Oksman, viestintäpäällikkö Karoliina Öystilä sekä työsuojeluvaltuutettu Jukka Silvonen, joka osallistui myös kongressia edeltävään EFFAT:n nuoren kokoukseen.

– Olemme tyytyväisiä, sillä kongressin puheissa ja päätöksissä tuli tukea nuorten työlle. Nuorilla on virallinen asema EFFAT:n yhtenä komiteana sekä rahoitusta budjetissa, Silvonen sanoo.

Nuorten omassa kokouksessa käsiteltiin nuorten suurimpia ongelmia, kuten työttömyyttä, epätyypillisiä työsuhteita ja matalia palkkoja. Nuoret tutustuivat myös ammattiyhdistysliikkeen kampanjoihin, joilla aktivoidaan ihmisiä ja ajetaan parempia työehtoja sekä työoloja.

– Some-näkyvyyden tärkeys tuli selväksi kaikissa esimerkeissä ja siinä meilläkin on Suomessa paljon parannettavaa. Kampanjoista eniten jäi mieleen Fight for $15, joka on amerikkalaisten kampanja liittovaltion minimipalkan nostamiseksi 15 dollariin tunnissa. Minimipalkkaa ei ole nostettu siellä 10 vuoteen, Silvonen kertoo.

Kongressin teemana oli työntekijöiden järjestäytyminen ja tunnuslauseena ”Järjestäydy. Taistele. Voita.”. Henkilövalintojen lisäksi kongressi hyväksyi EFFAT:lle uudet säännöt sekä kärkitavoitteet vuosille 2020-2024. Lisäksi käsiteltiin kokoukselle tehdyt aloitteet ja kannanotot. Kongressin asialistalla olivat myös kuluneen kokouskauden toiminta- ja talouskertomukset sekä seuraavan kahden vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

EFFAT:n puheenjohtajana jatkaa ruotsalainen Malin Ackholt. Brysselissä sijaitsevaa EFFAT:n toimistoa johtava pääsihteeri sen sijaan vaihtui, kun eläkkeelle jäävän Harald Wiedenhoferin seuraajaksi valittiin Pohjoismaisen hotelli- ja ravintolaliiton NU HRCT:n pääsihteeri, islantilainen Kristjan Bragason.

– EFFAT:n viidennessä kongressissa hyväksytty ohjelma luo hyvän pohjan uudelle pääsihteerille kehittää järjestöä tiivimmän liittoyhteistyön suuntaan. Hän on myös luvannut seuraavan parin vuoden aikana vierailla kaikissa jäsenliitoissa, Henri Lindholm sanoo.

European Federation of Trade Unions in the Food, Agriculture, Tourism sectors and allied branches EFFAT edustaa 25 miljoonaa työntekijää ympäri Eurooppaa, ja sen jäsenenä on 120 ammattiliittoa 35 maasta. Suomalaisista ammattiliitoista EFFAT:n jäseniä ovat SEL:n lisäksi Palvelualojen ammattiliitto PAM, Teollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro.


EFFAT:n 5. kongressin päätökset