Henkilöperusteisesti irtisanotun työntekijän karenssi lyheni 60 päivään

Henkilöperusteisesti irtisanotuksi tulevan työntekijän työttömyysturvan karenssi eli korvaukseton aika lyheni 1.7.2019 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä aiemmasta 90 päivästä 60 päivään.

Muutos koskee tilanteita, joissa työnantaja irtisanoo tai purkaa työntekijän työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä. Henkilöstä johtuvaan irtisanomiseen tarvitaan aina asialliset ja painavat syyt sekä purkamiseen erittäin painavat syyt.

Työntekijää, joka on laiminlyönyt työsuhteen velvoitteita, pitää myös varoittaa ennen irtisanomista, jotta hänellä on mahdollisuus korjata toimintaansa.

Jos työnantaja päättää työsuhteen koeajalla työntekijän moitittavan toiminnan takia, karenssi on 60 päivää. Koeaikapurusta ei seuraa karenssia, jos työsuhteen päättämisen syyt eivät johdu työntekijän toiminnasta, vaan työnantaja on muusta syystä katsonut, ettei työntekijä sovellu työtehtäviin.

Työntekijän oman irtisanoutumisen perusteella tuleva karenssi on jatkossakin 90 päivää. Karenssin ajalta ei makseta työttömyyspäivärahaa. TE-toimisto päättää karenssin asettamisesta.

Karenssia ei tule, jos työntekijä irtisanotaan taloudellisista ja tuotannollisista syistä tai jos työsuhde päättyy määräaikaisen työsuhteen loppumiseen, mutta ansiopäivärahassa on tällöinkin viiden päivän omavastuupäivää.


Mitä karenssi tarkoittaa?

Millä tavoilla työsuhde voi päättyä?


Jos sinut irtisanotaan henkilöperusteisesti tai työsuhteesi puretaan, ota aina yhteyttä omaan SEL:n aluetoimistoosi aluesihteeriin työnantajan toiminnan laillisuuden arvioimiseksi.